Flera insändarskribenter har framfört frågor och synpunkter gällande att AB Skövdebostäders styrelse beslutat att vd Dan Sandén ska lämna sitt uppdrag. Som representanter för styrelsen värnar vi om just den öppenhet som skribenterna efterlyser och kommunicerade därför omgående skälet till beslutet: bristande samsyn mellan å ena sidan ägare och styrelse och å andra sidan vd om bolagets framtid. I denna fråga har det blivit allt tydligare att vi har olika uppfattningar, vilket också speglats i mediarapporteringen om planerna att bygga i yttertätort.

Bolaget kommer efter sommaren att ta fram en ny affärsplan för åren 2020 till 2023 och för några veckor sedan togs beslut om inriktningen för denna affärsplan. I samband med detta arbete stod det klart att samsynen om hur bolaget ska utvecklas de närmaste fyra åren är så bristande att en förändring måste ske. I kort är styrelsens och ägarens uppfattning att Skövdebostäder i högre utsträckning ska användas för att hela Skövde ska utvecklas.

Vi behöver nya bostäder i alla områden och för alla skeden i livet, inte bara en koncentration på de lägen som är mest lönsamma för bolaget. En sådan inriktning kan vara mindre lönsam än att enbart bygga i centrala Skövde, men ett allmännyttigt bostadsbolag är inte bara till för att tjäna pengar. Det är också kommunens och därmed invånarnas viktigaste verktyg för att utveckla Skövde.

Denna nya inriktning kräver samsyn mellan de som beslutar – ägare och styrelse – och de som utför – bolagets ledning. När den inte finns är den enda rimliga lösningen att gå skilda vägar. Något missnöje eller några misstankar om Dan Sandéns långa arbete som Skövdebostäders vd finns absolut inte, som skribenter spekulerar i. Tvärtom har Dan Sandén gjort ett mycket gott arbete med bolaget.

Beslutet handlar inte om det förflutna utan om framtiden. Att en vd som får lämna sitt uppdrag går på dagen, är inget ovanligt. Det är snarare standard inom både näringsliv och offentligägda bolag och anses generellt vara bättre för både bolaget och den före detta vd:n.

Slutligen har bolaget och styrelsen inte använt det misstänkliggörande uttrycket ”fått sparken” gällande beslutet. Att media valt att uttrycka sig så är olyckligt.

Bernt Mårtensson (M) ordförande AB Skövdebostäder

Pontus Lundin (S) vice ordförande AB Skövdebostäder