Sveriges fritids- och kulturchefsförening arrangerar årliga konferenser som brukar locka mellan 175 och 200 deltagare.

År 2020 arrangeras den mellan 25 och 27 augusti och nu föreslår kultur- och fritidsnämnden att Skövde kommun ansöker om att få vara värdkommun.

– Att arrangera konferensen är ett prestigeuppdrag och en fantastisk möjlighet att marknadsföra Skövdes kultur- och fritidsutbud och Skövde kommuns funktion som loket i Skaraborg inom kultur och fritid, säger nämndens ordförande Kaj-Eve Enroth (L).

Om kommunstyrelsen antar nämndens förslag förbinder kommunen sig också att betala kostnaden på 100 000 kronor.

– Jag tror vi har musklerna att genomföra konferensen. Vi har ju arrangerat SKL:s konferens tidigare, säger Enroth.

Han säger också att en konferens i den storleksordningen ”sätter Skövde på kartan i övriga Sverige.”

– Deltagarna betalar avgifter och konferensen ger också andra intäkter. Jag tror nog att det i slutänden blir ett plusresultat, tillägger han.