På Skövde kommuns HVB-hem Ventilen, en av fyra, bor nu 16 ungdomar på de totalt 32 platser.

Alltså är hälften av platserna tomma och kostar pengar för bland annat personal och hyra utan att utnyttjas. De tomma platserna kostar lika mycket som rummen som används, alltså 1350 kronor. Det är den summan som Migrationsverket betalar ut.

Det är kostsamt att betala för tomma platser, men vi har full beläggning på kommunens övriga HVB-hem, säger Marie Blåder, avdelningschef för vuxen- och integrationsavdelningen på Skövde kommun, .

De 16 tomma platserna kostar därmed 21 600 kronor per dygn för Skövde kommun. Totalkostnaden blir drygt 7,2 miljoner kronor årligen.

Ventilen har externa lokaler som Skövde kommun hyr för 6,2 miljoner kronor per år. De kan sägas upp först i slutet av 2018, planen är att flytta ut HVB-boendet i april nästa år. En annan kommunal verksamhet får sedan vara i lokalerna tills det treåriga avtalet gått ut.

Det kommer även att bli fler tomma platser på HVB-hemmen i kommunen, då barn slussas ut. Det innebär färre boendet, planen är att ha två kvar om inte behovet skulle öka igen.