Skaraborgsdagen för andra året i rad. Nu föreslås att Skaraborgsdagen även ska genomföras nästa år.

Förslaget är att Skaraborgsdagen 2019 hålls torsdagen 31 januari i Vara konserthus, alltså på samma plats som i år.

En arbetsgrupp har gått igenom utvärderingen av årets arrangemang och enligt arbetsgruppen var dagen uppskattad och besökarnas förväntningar överträffades. Arbetsgruppen vill därför se att Skaraborgsdagen arrangeras även nästa år och det har även presidiet i Skaraborgs kommunalförbunds styrelse ställt sig bakom.

Nu på fredag ska beslut tas av kommunalförbundets styrelse.

Till årets Skaraborgsdag kom 330 personer. Enligt en ekonomisk uppföljning efter dagen uppgick kostnaderna till knappt 400 000 kronor. Den största kostnaden var hyran av Vara konserthus.

Katarina Jonsson (M), ordförande i kommunalförbundet, har uttryckt att för Skaraborg. I en genomgång av Skaraborgsdagen höjer projektledaren Carl Henrik Ohlsson ribban ytterligare då han kallar Skaraborgsdagen för ”vårt lokala Davosmöte”.

Skaraborgsdagen är menat att vara en mötesplats för beslutsfattare i Skaraborg från såväl den offentliga som den privata sfären. Tanken är att man ska träffas under trevliga former och diskutera angelägna utvecklingsfrågor.

På årets Skaraborgsdag medverkade bland andra riksdagens talman Urban Ahlin, Volvo-chefen Martin Lundstedt, näringsminister Mikael Damberg och landshövdingen Anders Danielsson.