Linda Nilsson, som råkade ut för en allvarlig ridolycka, har en del synpunkter på vården, bland annat gällande väntetider vid återbesök på ortopedmottagningen. Vid återbesök för att ta hand om frakturer och såromläggningar har ortopedmottagningen ett system där patienter blir kallade inte till en exakt tidpunkt utan till exempel mellan klockan tio och elva.

– Det blir naturligt att man kan få vänta. Detta är det mest effektiva sättet. Det är lite löpande band för att kunna ta så många som möjligt på kort tid, säger verksamhetschefen Henrik Hjulström.

Enligt Henrik Hjulström, som inte kan kommentera enskilda ärenden, är det såklart beklagligt om det drar ut på tiden för enskilda patienter, men han menar att det brukar fungera väl.

– Både personal och patienter tycker att det är ett effektivt sätt. Jag har inte hört kritik tidigare. Det är bra att det lyfts fram, säger han.

Ännu bättre menar han att det är om patienter hör av sig direkt till vårdgivaren och framför positiv eller negativ kritik, då går det att titta på det specifika fallet.

Linda Nilsson överraskades också av att hon möttes av olika läkare varje gång på ortopedmottagningen. Att man kan få träffa olika läkare vid olika återbesök menar Henrik Hjulström delvis kan förklaras med den ständiga upplärningen av nya läkare.

– Vi har ju ofta st-läkare eller at-läkare som går runt på olika ställen i sjukhuset och regionen. Därför är det naturligt att man får möta olika läkare, säger han.

Linda Nilsson upplevde även att tillsynen och omsorgen var mindre i Skövde på ortopedavdelningen än den var i Göteborg efter operationen. Tillsynen är inte lika intensiv när en patient ligger på vårdavdelning i Skövde som efter en operation, menar Henrik Hjulström.

– När man ligger på post-op är det en helt annan tillsyn än på en vårdavdelning där tillsynen är mer sporadisk för att man är såpass frisk, säger Henrik Hjulström.

Relaterat till artikeln