SJ är på gång att göra den största tåginvesteringen på över 30 år. Beslut togs på torsdagen att inleda upphandling av ett 30-tal nya snabbtåg. Under hösten kommer en anbudsförfrågan att skickas ut till leverantörer både inom och utom Europa skriver SJ i ett pressmeddelande.

Upphandlingsbeslutet är en milstolpe i vår offensiva investeringsstrategi. Genom att införskaffa nya moderna tåg kommer vi att kunna möta framtidens ökande efterfrågan på tågresor och samtidigt ge våra kunder en bättre reseupplevelse. De nya tågen kommer ha bättre komfort, ge kortare restid samt en ökad punktlighet och pålitlighet, säger Crister Fritzson, vd för SJ.

De nya snabbtågen ska successivt tas i trafik från början av 2021 och användas på sträckor med hög efterfrågan och som har behov av utökad sittplatskapacitet.

Vi kommer att köra de nya tågen inom Sverige samt till Norge och Danmark. Planen är att börja köra på sträckan Stockholm-Malmö, som en del av vår satsning på södra Sverige, säger Crister Fritzson i pressmeddelandet.

De nya tågen kommer att få drygt 350 sittplatser per fordon. Enligt SJ kommer tågen att anpassas för nordiska förutsättningar till exempel gällande klimat och tålighet vid viltpåkörningar.

Totalt investerar SJ nio miljarder kronor under en femårsperiod. Förutom de nya snabbtågen ingår en omfattande modernisering av samtliga X 2000-tåg samt nattågsflottan i satsningen.