Prehospital ICT Arena, eller Picta, drivs av Lindholmen Science Park i samarbete med ett trettiotal organisationer. De jobbar för att underlätta den prehospitala sjukvården, alltså vården som sker före det att patienten har kommit till sjukhuset.

Kommunikationen sker fortfarande mest med papper och telefon, och fullskalig ITC saknas, berättade Bengt Arne Sjöqvist, programansvarig för Picta och professor of practise under en presskonferens.

Efter att ha sett över den så kallade storke-kedjan, de olika stadierna vid ett stroke-larm i hemmet, började man arbeta fram ett sätt att kunna kommunicera mellan vårdens olika IT-system. För att testa hur IT-lösningen ska fungera i praktiken har man hållit på med en fullskalig simulering på ambulansstationen i Skövde. Där har man rekryterat ambulansteam från hela Västra Götalandsregionen för att testa på så kallade fullskaligsimuleringar.

Ambulansteamen har fått åka ut på simulerade stroke-larm. Efter en simulerad färd från ambulansstationen till en adress i Skövde får teamet komma till Börje, som har drabbats av en stroke. Börje är en docka som ”andas”, blinkar och har puls. Han pratar även, med hjälp av personal på plats i ett kontrollrum.

Ambulanspersonalen får sedan undersöka Börje, prata med hans sambo och samtidigt direktrapportera i datasystemet.

Simuleringarna har dokumenterats med film, och nu återstår ett stort arbete med att analysera resultaten.

Vi har dessutom genomfört intervjuer med alla deltagare, så vi har väldigt mycket att gå igenom, säger Bengt Arne Sjöqvist.

Prehospital ICT Arena är en neutral organisation, som inte tar ut vinst för sitt arbete.

Vi vill bara driva branschen framåt.

De har enbart hyrt in sig hos Ambulance Care Development Center (ACDC) i Skövde, som hoppas på att få finansiering till ett ordentligt träningscenter framöver.