En 21-årig man från Falköpings kommun har åtalats för att ha orsakat den stora branden i Södra Ryd, som startade på kvällen den 16 januari. 21-åringens försvarsadvokat Staffan Uvabäck menade att man inte kunnat fastställa den exakta brandorsaken, bara att elden startat inne i kvinnans lägenhet.

– Därmed är det inte ens fastslaget att den är anlagd. Det kan finnas orsaker, som att någon lagt något på ett el-element, ett kvarglömt ljus eller något helt annat, konstaterade Uvabäck.

Annan åsikt

Åklagaren var av en helt annan åsikt.

– Även om vi inte vet var exakt branden har börjat, så visar övrig bevisning att det bara finns en tänkbar gärningsman. Den åtalade har varit upprörd på att det knark han beställt i kvinnans namn var borta och därför skickade han hoten om att tända på, menade Sabel.

Han konstaterade också att larmet till SOS kommit in 22.47, en tid då många i ett flerfamiljshus kan ha gått och lagt sig. Speciellt gäller det alla barn som vistades i flerfamiljshusen.

– Att ingen kom till skada berodde till stor del på polisens snabba insats, där de bland annat bröt upp de lägenheter där ingen öppnade, fortsatte åklagaren.

Ingen vet exakt hur stora kostnaderna för förödelsen kommer att bli, men fastighetsbolaget Balder har konstaterat att bara bygga upp husen förmodligen kommer att kosta 45 miljoner kronor.

Relaterat till artikeln