Kvinna Skaraborg gjorde ett studiebesök på Skaraborgs tingsrätt på torsdagen. De mötte rådman Ann-Christin Andersson som tillsammans med kammaråklagare Ylva Lundgren och advokat Lotta Jonsson gav sin syn på den nya samtyckeslagen, som gäller vid sexualbrott och vad den kan få för praktiska konsekvenser.

De fick därmed den nya lagen belyst av både åklagare, försvarsadvokat och domare.

Den nya lagen började gälla 1 juli i år och samtidigt infördes två nya brott, oaktsam våldtäkt och oaktsamt sexuellt övergrepp med ett fängelsestraff på högst fyra år. Oaktsamheten tar sikte på omständigheten att den andra personen inte deltar frivilligt.

Skaraborgs tingsrätt har hittills ingen dom med någon av de två nya brottsrubriceringarna.

– Det finns inte så mycket domar överhuvudtaget än, Sveriges radio har tittat på 20. Det kommer behövas mycket fler domar innan man kan dra några slutsatser om vilka konsekvenser den nya lagen kan få, säger rådman Ann-Christin Andersson.

Hon kan dock tycka att samtyckeslagen har en pedagogisk poäng eftersom den har frivilligheten som bas och att allt annat då är att anse som olagligt.

– Men den behöver tillämpas några gånger innan man kan se ifall den leder till någon förändring, så därför är jag lite avvaktande.

Ann-Christin Andersson förklarar att det är först när det finns fler fällande domar som man kan se effekterna av samtyckeslagen.

– Lagändringen har varit på tal tidigare och visat att det är svårt att definiera vad som menas med samtycke, det är också vad lagrådet pekat på. Jag tror att jag måste döma några gånger innan jag har en uppfattning i den här frågan, säger rådman Ann-Christin Andersson.

Anna Johansson, Anna Nyberg och Margareta Hillerström från Kvinna Skaraborg tycker att den nya lagen verkar bra. Men det finns mycket åsikter kring den, exempelvis om vad egentligen samtycke betyder.

Foto Kristina Claesson

Åsikterna bland unga 18–25 år om vad som anses med samtycke går isär, visar en Sifoundersökning som Brottsoffermyndigheten gjort inför en utbildningskampanj för unga.

Majoriteten av unga 18–25 år tycker att den nya lagen är bra, skriver Sveriges radio.

På frågan om det är samtycke att följa med någon hem på kvällen, svarade 17 procent av killarna att det är det, medan 7 procent av tjejerna tycker det.

33 procent av killarna ansåg också att det är samtycke att lägga sig naken med någon, medan bara 16 procent av tjejerna tycker det.

I lagens mening är ingen av de två situationerna samtycke, skriver Sverige radio.

Enligt Ekot, som gått igenom 20 tingsrättsdomar sedan den nya lagen infördes, har antalet fällande domar för sexualbrott ökat och lett till strängare straff.

Anna Johansson, Anna Nyberg och Margareta Hillerström från Kvinna Skaraborg tycker att den nya lagen verkar bra.

– Den innebär ett nytt synsätt kring sexbrott. Många gånger har bevisbördan hamnat på kvinnan, som ska bevisa att hon blivit utsatt för ett brott. Nu måste båda kunna visa att de hade ett samtycke, det är bra, säger kvinnorna.

– Det är dessutom mer jämlikt.

De tyckte att studiebesöket på tingsrätten gav dem en chans att fördjupa sig i juridiken; vad får den nya lagen för betydelse och hur kommer den fungera i vardagen?

– Den nya lagen förändrar nog våra attityder, det är inte längre självklart att man får ta för sig i alla lägen.