– Vi behöver titta på alla tre, vad ger mest hälsa för pengarna? säger Jonas Andersson (L), ordförande i Hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

Foto Heiko Junge

Det har gjorts en undersökning kring hur färre ska drabbas av den fästingburna sjukdomen TBE, som redovisades på senaste mötet för Hälso- och sjukvårdsstyrelsen (HSS). En bakgrund är att alltfler i regionen drabbats av den otäcka smittan.

I undersökningen tittades inte närmare på vad en subventionering av tbe-vaccinet skulle kunna medföra för effekter. Man hänvisar till att det behöver göras en hälsoekonomisk analys för att få mer kunskap.

Socialdemokraterna uttryckte i slutet av förra sommaren att man ville undersöka möjligheten att göra vaccinet gratis för barn. När utredningen nu kommit föreslår Socialdemokraterna att man gör just en hälsoekonomisk analys för att utreda möjligheterna att göra vaccinet kostnadsfritt för barn.

Ärendet bordlades och ska tas upp på kommande möte. Jonas Andersson (L), ordförande i HSS, är tveksam till att rikta in sig på barn.

– Ska man genomföra en massvaccination är det inte barn och unga som är riskgruppen utan medelålders, sannolikt för att de vistas mer i skog och mark, säger han.

Hur stor risken är att drabbas av TBE varierar kraftigt beroende på var i regionen man befinner sig. Men att ge bara vissa invånare subventionering av vaccinet kan vara vanskligt utifrån kommunallagen och svårigheten i att göra gränsdragningar.

– Jag tror inte att en större vaccinationsomgång för TBE är hälsoekonomiskt försvarbart. Bor man i ett riskområde har man också ansvar för sig själv, säger Jonas Andersson.

Gällande hälsoekonomisk analys skulle Jonas Andersson vilja ta ett samlat grepp kring avgiftsfrihet förutom för TBE-vaccin även för vaccin mot influensa och pneumokocker.

I Västra Götalandsregionen kostar det 100 kronor för riskgrupper att ta influensavaccin, medan det i vissa andra landsting är gratis. Vänsterpartiet och tidigare dåvarande Folkpartiet har motionerat om att ta bort avgiften, men inte fått gehör.

Pneumokocker kan orsaka lunginflammation och detta är idag ett mer kostsamt vaccin för den enskilde. Sverigedemokraterna har motionerat om avgiftsbefrielse för riskgrupper men inte heller detta förslag har vunnit gehör.

– Vi ser att dessa båda delar kan vara mer angelägna och ge mer hälsa för pengarna än TBE, säger Jonas Andersson.