Miljösamverkan Östra Skaraborg, MÖS har gått igenom Skanskas efterbehandlingsplan för täkten Billingsryd.

Här kan du läsa SLA:s artikel:

Föreningen Svenskt Landskapsskydd menar att myndigheten missade fler brister, brister som föreningen själv tar upp i en egen granskning.

LÄS MER:

Enligt SLA går tillståndet för täkten ut sista december 2019. Då ska efterarbetet vara klart. Det innebär bland annat att det inte får finnas avspärrningar mot stup och att det ska finnas en promenadväg över södra delen av brottet.

Föreningen hävdar dock att MÖS granskning inte tog upp "stora problem" i området. Bland annat skriver man att det saknas gränsmarkeringar och fixpunkter rund den östra delen av området. Det innebär att allmänheten kan komma in i området där verksamheten sker.

”Handläggningen av detta ärende riskerar den framtida trovärdigheten för all tillståndsgivning och uppföljning av olika villkor i andra liknande miljötillstånd i regionen” säger man kritiskt i skrivningen.

LÄS MER:

LÄS MER: