Facebook tar till nya metoder för att hitta fejkkonton och identifiera "fake news" – falska nyheter.

Detta görs genom en uppdatering av företagets faktakollsprogram. Med denna uppdatering kan de konton som sprider falsk information upptäckas och tas bort, skriver Facebook på sin nyhetssida.

"Fake news" har blivit ett stort problem i sociala medier och benämns som 'ett hot mot demokratin' av brittiska dagstidningen The Telegraph. Under ett och ett halvt års tid har Facebook använt sig av en kombination av teknologi och mänsklig granskning för att hitta och ta bort falsk information i användarnas flöde. Men då faktagranskare inte har möjlighet att granska varje inlägg som postas på Facebook krävs nu en förbättring av programvaran.

I ett blogginlägg i Facebooks nyhetsrum beskrivs problemet med fake news vara stort och man delar in begreppet fake news i fyra delar:

– Falska identiteter - när en aktör döljer sin identitet eller använder sig av en annan person eller grupps identitet.

– Falsk publik - när en aktör använder sig av tricks för att få större publik såsom följare.

– Falsk fakta - när icke-sanningsenlig information sprids.

– Falskt berättande - medvetet felaktiga rubriker och ett språk som utnyttjar osämja och skapar konflikter. Falskt berättande anses av Facebook vara den svåraste att upptäcka.

Tessa Lyons, produktingenjör på Facebook, listar i ett annat blogginlägg de uppdateringar som görs för att trappa upp kampen mot "fake news":

– Införa faktakollsprogrammet i fler länder.

– Utveckla faktagranskning av bilder och videor. Till exempel ska bilder och videor som är manipulerade samt tagna ur sitt sammanhang kunna avslöjas.

– Öka effekten av faktagranskning genom användning av nya tekniker såsom identifiering av kopior vilket kommer att ske genom maskininlärning.

– Vidta åtgärder vid spridning av falsk information genom att minska aktörernas distributionsmöjligheter. Man har ytterligare påbörjat maskininlärning för att identifiera och degradera de sidor som är benägna att lura människor i andra länder på pengar.

– Förbättra mätningen av fake news-spridning vilket bland annat görs genom rekrytering av personal.

Med uppdateringen hoppas Facebook bli bättre på att marknadsföra sanningsenliga nyheter samt att Facebookflöden ska hjälpa användarna med att avslöja "fake news".