Det är Peab, Riksbyggen och Skeppsviken som ska bygga på Norra Ekedal. Hos Peab är Susanne Kristensson ansvarig för företagets projekt. Hon berättar att annonsen om intresseanmälan har varit ute ett tag och att gensvaret så här långt har varit bra.

– När vi har ett projekt som är på gång brukar vi lägga ut en intresseanmälan ett år innan beräknad säljstart, för att kolla läget.

– Annonsen om Norra Ekedal har legat ute sedan i höstas och det har fyllt på från början. Nu har jag inte tittat på ett tag men det rullar på, säger Susanne Kristensson.

Företagets syfte med att ta in intresseanmälningar är givetvis att se hur projektet tas emot av eventuella köpare. Dessutom skapas en turordning utifrån anmälningarna, om det blir konkurrens om en lägenhet när försäljningen ska genomföras.

– När det blir säljstart bjuds alla in till ett säljstartsmöte, där alla siffror presenteras. I samband med det får de som är intresserade göra en fördjupad och mer konkret anmälan avseende specifik lägenhet.

– Skulle det bli konkurrens om samma lägenhet är det den som stått på intresselistan som får förtur till lägenheten framför den som inte gjort det och skulle två ha stått i kö så är det den som stått längst som går först, förklarar Susanne Kristensson.

Det senaste året har försäljningen av bostadsrätter bromsat upp rejält, framför allt i storstadsregionerna. När det gäller projekt i mindre städer ute i landet menar Kristensson att man inte märkt av samma nedgång.

– Vi har många projekt på gång i landsorten och ser fortsatt att det finns ett intresse att köpa. Sen kanske det tar mer tid att sälja än det gjort tidigare, men det rullar fortfarande på.

– Allt beror på vilket projekt det handlar om och dess läge. Finns det konkurrens kan det bli svårare, men det här är ett speciellt projekt med ett bra läge och då finns det ett intresse, menar Susanne Kristensson.

När det gäller den här typen av projekt med bostadsrätter ska som regel ett visst antal lägenheter vara sålda innan det blir byggstart. Susanne Kristensson bekräftar att så är fallet även när det gäller deras fastighet på Norra Ekedal.

– Generellt ligger vi på 60 procent av det totala antalet lägenheter och beräkningen utgår från säljstart, när vi börjar teckna avtalen, konstaterar hon.

Utöver Peab ska även Riksbyggen och Skeppsviken bygga på Norra Ekedal och även till de båda projekten är det möjligt att göra en intresseanmälan. Återstår sedan att se när det blir byggstart och vilka av de tre företagen som ska börja.

– Våra avtal med kommunen ligger lite förskjutna. Det är trångt och tätt på området så det kan vara svårt att bygga samtidigt. Vi får se vem som startar först.

– När detaljplanen vinner laga kraft blir det en avstämning. Just nu är den överklagad och ska behandlas i Mark- och miljödomstolen så vi kan bara vänta, men det är vår vardag, säger Susanne Kristensson.