I samtliga fall har c-kommunalrådet Leif Walterum, som är kollektivtrafikansvarig i kommunstyrelsens arbetsutskott, sagt två saker, a) det är för dyrt b) finns inte i Västtrafiks utbud. Det senare är sant, men är en vanlig förhandlingsfråga. Det är bara att sätta sig ner med Västtrafik och komma överens och sedan förankra det i regionens Kollektivtrafiknämnd, no problema, -om man bara vill, men Leif Walterum och Alliansen vill inte eftersom förslaget inte kommer ifrån dem själva.

Påstående om att det är för dyrt är en budgetfråga och de siffror som Leif Walterum anfört varje gång frågan varit uppe är helt felaktiga, för höga, men det är så man agerar när man inte vill. Walterum har i insändare september 2016 och från talarstolen i kommunfullmäktige påstått att det kostar från 5,3 till 6,4 miljoner mer per år för 65 plus som redan finns i Västtrafiks utbud. Han har inte bemödat sig att räkna på 70 plus.

Verklig merkostnad för gratis buss från . För 65 plus är merkostnaden 2,8 miljoner. Jag har nogsamt själv utrett detta dels hösten 2016 och dels gjort en uppdatering i februari 2017 baserad på siffrorna för 2016. Jag har inhämtat uppgifter från Västtrafik, från Statistiska Centralbyrån SCB och från kommunens tjänstemän. Vill du läsa utredningen maila mig på sture.gronblad.com. Budgeten för nuvarande gratis buss 75 plus är i år 1,7 miljoner ska sägas.