– Statistiken visar att allt fler unga väljer att studera vid högskolan, men att allt färre av dem gör det direkt efter gymnasiet. Kvinnor fortsätter att i större utsträckning läsa vidare, och gapet mot männen ökar, säger Sofia Berlin Kolm, ansvarig utredare för rapporten på UKÄ.

UKÄ har tittat på i vilken utsträckning unga påbörjar högskolestudier och hur intresset för högskolestudier varierar mellan Sveriges län och kommuner. Skillnaderna är stora.

Bland 24-åringarna i Skövde hade 43,5 procent påbörjat en högskoleutbildning. I hela Västra Götaland var andelen 44,8 procent och i landet som helhet 43,9 procent.

UKÄ har också tittat på hur föräldrarnas utbildningsnivå påverkar valet att studera vid högskolan. Bland 24-åringar i Västra Götaland med högutbildade föräldrar hade 68,5 procent påbörjat högskolestudier, jämfört med 25,2 procent av de med lågutbildade föräldrar.

– Vår analys visar att den sociala bakgrunden inte enskilt förklarar de regionala skillnaderna i övergång till högskolestudier. Geografiska faktorer som avståndet till en högskola kan sannolikt spela roll, liksom de lokala möjligheterna att hitta ett passande jobb om man har en akademisk examen, säger Sofia Berlin Kolm i pressmeddelandet.