De öppna gränserna i Europa har också gjort det enklare för kriminella nätverk att förflytta sig mellan olika länder, varje vecka reser mellan 50 och 60 identifierade brottslingar in i Sverige. Antalet villainbrott har också ökat med 53 procent mellan åren 1996 och 2016.

– Problemet är att vi inte kan agera innan de begått något kriminellt i landet och den här typen av ligor rör sig över stora geografiska områden, vilket innebär att det krävs ganska stora resurser för att gripa dem, konstaterar polisen.

Inte sällan har de också hjälp av personer som redan finns i Sverige när det gäller boende och transporter. De kan också få tips om var det skulle kunna vara lämpligt att slå till.

– Därmed är det heller inte säkert att det behöver vara en utlandsregistrerad bil som står parkerad lite märkligt i en skogsglänta eller liknande. Vi vet också att de här ligorna har personer med specialkompetens som utför olika delar av ett brott, konstaterar utredaren.

Vad behöver polisen för att kunna motverka att den här typen av brottslighet?

– Det kan handla om många olika saker, men tips från allmänheten är en viktig del i det här arbetet. Ser man ett fordon parkerad på ett oväntat ställe eller personer som uppför sig på ett sätt som avviker från det normala är det bara att höra av sig till oss. Sedan är det naturligtvis viktigt att de som har värdefulla saker verkligen låser ladugårdar, verkstäder och uthus. Vi har ett antal exempel när det bara varit att kliva in.

Polisen ser också kameraövervakning som en tänkbar lösning.

– Vi tror givetvis inte att man sätter upp en kamera för att bevaka uthus, men har man stöldbegärligt och värdefullt gods är det naturligtvis en möjlig väg att ta. Det kan också vara bra att installera rörelsesensorer i bostäder och övriga byggnader. Tänds en lampa oväntat kan det vara ett sätt att uppmärksamma ett pågående brott.

De kriminella som opererar i landet anses ligga bakom hälften av alla bostadsinbrott och merparten av maskinstölderna.

– Det är kategorierna bostadsinbrott, maskinstölder och äldrebrott som dominerar, men det finns givetvis också de som har andra mål, konstaterar utredaren.

Ett exempel på detta är givetvis de omfattande sadelstölderna i Skaraborg och på andra håll i landet.

Inte sällan har ligorna en beställare i hemlandet som har pekat ut vilka varor denne vill ha redan innan de har rest över gränsen.

– Ett annat problem vi har är att det här räknas som ringa brott om vi inte kan bevisa att det sker i organiserad form och att det är av seriekaraktär. Det kan också vara svårt att säkerställa vem i ligan som gjort en viss sak. Det gör också att det krävs ett ganska omfattande utredningsarbete om polisen ska få tillstånd att använda exempelvis avlyssning under en utredning.

Vissa de här personerna hyr också sovplatser på vandrarhem, campingar eller tar in på hotell.

– En del sover också i bilarna och upptäcker man något som verkar misstänkt på en rastplats eller dylikt är det bara att ringa oss. Vi försöker hantera de flesta tips och det tycker jag faktiskt att vi gör.

Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) har fått i uppdrag att sammanställa ett åtgärdspaket för att motverka stöldligorna, tanken är att den listan ska presenteras i februari. Statsminister Stefan Löfven säger sig vilja vända på varenda sten i den här frågan.

– Regeringen borde absolut ha ett intresse av att förändra den här situationen, de ger ju också prioriteringsdirektiv till myndigheterna och kan ge ekonomiska resurser vid behov. Med tanke på hur geografiskt rörliga de är så skulle det också kunna bli en EU-fråga, men först måste vi givetvis försöka lösa problemen på hemmaplan.

Redan nu har Löfven pekat på att man borde få till ett bättre samarbete mellan polis, Tullverket och Kustbevakning. Även lagar och tillämpningen av dem kan behöva ändras.

De härnätverken har också etablerade hälericentraler som tar hand om stöldgodset. En del förs ut ur landet, annat säljs exempelvis på internationella handelssidor.

– Även brottsoffren skulle säkert må lite bättre om vi kunde gripa fler av de här personerna, menar polisen.

Läs se stallet med tjuvarnas ögon:

Läs om fler sadelstölder i Skaraborg:

Läs större mängd verktyg stals i natt: