Medlemmar i PRO är försäkrade genommedlemskapet, och erbjuds dessutom olika försäkringar som är skräddarsydda efter egna förutsättningar och önskemål. Olle lotsade dem genom de förmånliga försäkringar som de redan har, och de erbjudanden som de få om de vill komplettera och som erbjuds i samarbete med olika försäkringsbolag.