Det var i augusti 2014, vid Billingehovs 30-årsjubileum, som kommunalrådet Katarina Jonsson (M) uttryckte att ytterligare en fullstor isyta skulle börja byggas inom de närmsta fyra åren.

En extra isyta har nämligen länge efterfrågats av klubbarna Skövde IK och Skövde KK, framför allt för att ungdomar ska slippa behöva träna sena vardagskvällar. SIK menar till exempel att det i dag inte är någon ovanlig syn att se klubbens junior- och ungdomsspelare träna efter A-lagets matcher på vardagar.

Nyligen presenterade Alliansen en av satsningarna i sitt budgetförslag. Precis som SN tidigare rapporterat var det planer på att tillföra en ny fullstor isyta till Billingehov.

Ingemar Linusson, fastighetschef sektor service fastighetsavdelningen, förklarar att projektet kommer genomföras i två stora etapper, delvis omlott.

Ombyggnad av befintlig ispist påbörjas under våren nästa år och ska vara klart till hösten samma år. Det som ska göras i den första etappen är att gräva ur ispist för att lägga ny isolering innan en ny platta gjuts.

Bygget av den nya hallen med isyta (benämnd hall B på ritningarna) påbörjas hösten 2017 och planeras stå klar till sommaren 2018.

Hall B kommer ha åskådarplats för drygt 200 personer, åtta omklädningsrum, domarrum, ljudanläggning och resultattavlor.

Det blir i första hand en träningshall men kan givetvis användas vid till exempel ungdomscuper eller liknande, säger Ingemar Linusson.

I samband med projektet kommer även ett nytt och mer miljövänligt kylsystem att installeras. Bland annat kommer kylrören fyllas med koldioxid istället för ammoniak.

Den nya kylanläggningen kommer dessutom att klara av att kyla både Hall A och Hall B med samma energiåtgång som dagens system, vilket ger en radikal besparing av el.

Fördelen är att vi även vi kan ha is året runt om det behov finns, förklarar Ingemar Linusson.

Budgeten för satsningen på Billingehov ligger på 60 miljoner.