Om- och nybyggnaderna av rondellerna på Nolhagavägen vid Elins och Coop har varit de största vägprojekten i Skövde tätort under 2018. Nu börjar arbetet närma sig fullbordan. Den 1 december ska trafiken kunna rulla på som det är tänkt, lagom till den värsta julruschen kommer igång.

– Då ska allt vara i princip färdigt. Sen återstår en del beläggningsarbete och annat, som sker till våren, berättar Daniel Lindh chef för Gata och natur på kommunen.

– Allt har flutit på väldigt bra hela byggtiden. Om man ser till den trafikmängd som är på platsen så har det gått klart över förväntan. Det är ovant med en så stor trafikapparat i Skövde, så det är inte helt lätt att göra ett sådant arbete, tillägger han.

Ytterligare ett jobb som är i slutfasen, är gång- och cykelvägen längs Kavelbrovägen, vid Volvo GTO:s östra parkering.

Färdig sedan ett tag är ombyggnaden av Södra bergvägen under Vadsboleden, där vägen har sänkts för att möjliggöra för kollektivtrafik och i Badhusrondellen har det också pågått grävningar, som nu är klara.

– Där har vi haft ett stort förberedande ledningsarbete för Vattenfalls räkning, inför flytten av ställverket från Badhusgatan till den nya platsen vid Vadsboleden.

– Nu är det slutbesiktigat och det är skönt att få det färdigt då det har pågått arbete till och från i Badhusrondellen under ganska lång tid, säger Lindh.

Relaterat till artikeln

Ett annat, mindre jobb som pågått under hösten och som är avslutat är anläggandet av ett antal nya p-platser vid Kyrkogatan, längs Kyrkparken.

– De är attraktiva och efterlängtade av många, konstaterar Caroline Hagström, chef för sektor samhällsbyggnad.

Vidare har Hertig Johans gata nyligen slutbesiktigats. Därmed är hela sträckningen från resecentrum upp till stadshuset klar, passagen över torget undantagen.

– Det är en del småsaker som kommer till efter besiktningen av gatan, men i det stora hela är allt klart. Arbetet på torget kommer däremot att fortgå ett tag till, men det följer tidsplanen och har hittills flutit på väldigt bra, konstaterar Daniel Lindh.

Så långt pågående, nästan färdiga eller avslutade arbeten. Under 2019 dyker nya projekt upp som kommer att märkas av i större eller mindre utsträckning.

Närmast på tur är en ny rondell i korsningen mellan Henriksbergsgatan och Hjovägen, med tänkt byggstart nästa år.

– Ombyggnaden av korsningen är kopplad till den exploatering som är på gång på Ekedal och den utveckling som skett i området de senaste åren, säger Lindh.

– Som det är nu kan det vara svårt att ta sig ut från Henriksbergsgatan på Hjovägen vid vissa tider på dygnet. Det är också många som jobbar på Volvo, som använder den vägen som utfart, tillägger han.

Att det ska bli en rondell på platsen är givet enligt Lindh.

– Det är en bra lösning när man vill ha en korsning med mycket kapacitet på en specifik punkt där det är många likartade trafikströmningar åt alla håll.

När det gäller storleken blir det ett mellanting mellan de större och de mindre varianter som finns i Skövde i dag.

– Det är inte lika mycket belastning i den punkten så det är inte säkert att det blir tvåfältigt rätt igenom, men det kommer att bli separata svängfiler, säger Lindh.

En annan hårt belastad position som förhoppningsvis kan åtgärdas under 2019 är Hallenbergsrondellen. Här är Trafikverket huvudman och har en fördjupad åtgärdsvalsstudie på gång, som ska bli klar i december.

Lindh ser en första insats som kan göras relativt enkelt, men ändå få bra effekt.

– Rondellen är tvåfältig men går inte att använda på det sättet utifrån hur den är skyltad och målad. Det finns alltså enkla och bra lösningar som man kan göra ganska fort och på det sättet få till ett bättre flöde utan några stora ombyggnader, säger Lindh.

– Här ska påpekas att det inte är kommunen som styr, men från vår sida ligger vi på för att något ska hända så snart som möjligt, säger Caroline Hagström.

Andra jobb som kommer att märkas under 2019 är ombyggnaden av Heneporten under järnvägen. Där gör Trafikverket jobbet medan kommunen är medfinansiärer.

– Där har man börjat. Sedan kommer den stora insatsen igång efter nyår, då den nya porten ska gjutas, berättar Lindh.

Även en ny anslutningspunkt mellan Nolhagavägen och väg 200 ska anläggas nästa år. Här blir det en fil för vänstersvängande trafik på 200:an. Dessutom ska nya busshållplatser byggas i anslutning till korsningen.

– Det här arbetet kommer att synas, men det påverkar nog inte trafiken så mycket, då det är stora ytor på vägen, säger Daniel Lindh.

Utöver nämnda projekt fortsätter utbyggnaden av gång- och cykelvägnätet i tätorten. Dessutom ska busshållplatser byggas om och optimeras avseende placering. Lägg därtill tillfälliga insatser avseende ledningar och annat smått och gott som dyker upp hela tiden, och det står klart att byggjobben i Skövde kommer att fortsätta ett bra tag framåt.