Uppståndelsen har varit stor efter att det uppdagats att en läkare vid Skaraborgs sjukhus stängts efter att ha använt sig av Ilizarov-metoden, även benämnd sovjetisk behandlingsmetod.

En utredning visar att operationsmetoden använts vid sjukhuset för ett mängd olika frakturer och att 37 patienter drabbats av vårdskador. Stora brister finns i Skaraborgs sjukhus kontroll och uppföljning av metoden.

Men det visar sig att Ilizarov-metoden används vid ett flertal andra sjukhus i Sverige, däribland Länssjukhuset Ryhov. Det är dock ytterst sällan som det opereras på det sättet.

De senaste två och ett halvt åren har det skett vid 18 tillfällen på Länssjukhuset Ryhov.

Vi använder den vid specifika fall när brottet är väldigt allvarligt, och där vävnaden runt brottet är mycket skadat, och där vi bedömer att annan operationsteknik innebär större risk, säger Jens Christian Larsen.

På Länssjukhuset Ryhov används Ilizarov-metoden bara för underbensbrott. Vid Skaraborgs sjukhus görs operationer även för behandling av handleder, armbågar och axlar.

Jens Christian Larsen menar att det finns mycket forskning kring de positiva effekterna av användningen av den nu hårt kritiserade metoden. Men forskningen gäller just underbensbrott.

Hur ser du på det som har skett på Skaraborgs sjukhus?

Jag tolkar det som att den här läkaren har gått utanför ramen av ett forskningsprojekt och glidit på indikationsskalan. En metod som är bra för något måste inte med automatik vara bra för något annat, säger Jens Christian Larsen.

Han befarar att det som nu har skett vid Skaraborgs sjukhus leder till att patienter blir oroliga i onödan.

Vi har inga avvikelser då vi använt den här behandlingen, inga patienter som drabbats av vårdskada eller komplikationer. Samtidigt används metoden på patienter som har drabbats av en mycket allvarlig fraktur, och det i sig ökar risken för någon form av bestående men, säger Jens Christian Larsen.

Kommer ni att se över rutinerna efter händelserna på Skaraborgs sjukhus?

Nej, vi känner oss säkra med att det här är en metod som behövs för rätt patienter, säger Jens Christian Larsen.