Peter Legendi (S) från Götene tog upp en aktuell fråga på frågestunden vid regionfullmäktiges möte i Skövde.

#metoo är på allas läppar. Det är en kampanj som på väldigt kort tid fått ett enormt genomslag. Förra veckan fylldes tv, radio och tidningar med berättelser om sexuella övergrepp och kränkningar. Vi har problem även i Västra Götalandsregionen och det är problem som vi kan göra något åt, sa han.

Peter Legendi ställde frågan till personalutskottets ordförande, Gunilla Levén (M) från Vara.

Anser du att det görs tillräckligt för att motverka sexuella trakasserier och övergrepp i Västra Götalandsregionens verksamheter?

Gunilla Levén tackade för frågan.

Med det vi har tagit del av i media finns det ingen i vårt svenska land som gör tillräckligt. Inte staten, inte regioner och landsting, inte kommuner, inte skolor i sitt förebyggande arbete, inte inom föreningslivet. Det vi möts av den här veckan är förfärligt. Det väcker ilska och obehag och faktiskt rädsla, sa hon.

Hon berättade att hon ringt upp HR-avdelningen för att höra efter hur det står till i Västra Götalandsregionen.

Det är viktigt att vi tar tag i detta som arbetsgivare, sa hon.

Hon berättade att regionens plan för mänskliga rättigheter tar upp frågan, men att det också just nu sker en revidering av rutiner kring kränkande särbehandling i verksamheterna.

Peter Legendi var nöjd med svaret och Gunilla Leven uttryckte även att man inte kan hålla tillbaka sina känslor när man tar del av det som kommit fram i kampanjen.

Vi kan inte acceptera kränkande särbehandling eller sexuella trakasserier på våra arbetsplatser. Vi är på banan och vi ska göra mer om vi så behöver, sa hon.