PRO Skövde gratulerades till sin 75 år av de andra föreningarna i PRO:s samorganisation för Skövde: PRO Norrmalm, -Skultorp, -Stöpen, - Södra Ryd, -Tidan, -Timmersdala och av PRO-distriktet Skaraborg som representerades av dess ordföranden Bengt Fernstöm.

Dessutom hade Christina Tallberg, ordförande i riksorganisationen rest till Skövde för att vara med och fira. Hon höll ett litet tal där hon bland annat pratade om PRO:s stora betydelse både som intresseorganisation och som en social gemenskap för medlemmarna.