Runt 25 förväntansfulla utställare hade nappat på erbjudandet och det var stundtals trängsel när mässdeltagarna frågades ut om deras produkter. Bengt Gereonsson som representerade traktens hörselskadeförening informerade om hörselskador och vart man vänder sig för att få hjälp, tekniska hjälpmedel och den sociala rehabiliteringen.

Bengt passade även på att ge hembygdsföreningens styrelsen en eloge för det gedigna arbete de lägger ner för att få gästerna att trivas med fika och nybakade våfflor, vilka fick en strykande åtgång.

Han poängterade även att det finns en fungerande tele/hörslinga i lokalen som är ett stort plus när man hyr ut till olika sällskap, viktigt att alla kan höra vad som sägs när det är någon som håller tal eller föredrag. Flera av besökarna med hörselproblem blev medlemmar i HRF, därmed får de tillgång föreningens subventionerade batterier, evenemang och resor med mera.