Sammanlagt åtta personer vigdes till tjänst i Svenska kyrkan av biskop Åke Bonnier. Sex av dem är diakoner medan den andra två är präster.

Utanför kyrkan stod sommaren i full grönska, och sommarstämningen följde med in i gudstjänsten. Det märkets bland annat i de sånger domkören framförde under gudstjänsten.

Biskop Åke Bonnier höll sig också till det temat genom att inleda sin predikan med att tala om blommor. Han konstaterade att en blomma kan vara ett tecken på att man älskar någon.

Vi ser inte själva kärleken men vi ser konsekvenserna, sade han.

I en del av sin predikan riktade han sig särskilt till de åtta som vigdes. Men uppmaningen han gav dem omfattade också övriga besökare i den absolut fullsatta domkyrkan. Antalet intresserade var till och med så stort att några deltagare fick följa gudstjänsten från ståplats längst bak i kyrkan.

Åke Bonnier poängterade att vi alla är kallade och sända ut i världen för att leva den kärlek som förändrar, och den kärlek som står upp mot hat och destruktion.

Det är den kärlek som uttrycker Guds gränslösa generositet som både skapelsen och frälsningen vittnar om. Därför ska vi inte ha någon annan Gud än Gud, sade han.

Till präster vigdes Monica Johansson som ska arbeta i Toarps pastorat och Patrik Lifvergren, Vårgårda. De sex diakoner som vigdes var Eva-Lena Florén, Essunga, Christina Gustavsson, Borås, Ann-Louise Holst, Hjo, Sara Jakobsson, Trollhättan, Eva Lundell, Trollhättan och Monika Linnros, Borås.