Olle Carlsson är präst och kyrkoherde i Katarina församling på Södermalm i Stockholm. Han är också nykter alkoholist, med egen erfarenhet av att känna sig hopplös. Han har skrivit boken 12 steg för hopplösa: livsförändring på djupet, och under onsdagen deltog han i Psykiatriveckan för att prata utifrån den.

Vi är alla ganska hopplösa, och tappar hoppet ibland, sa han bland annat.

Just 12-stegsprogrammet föddes för att bryta alkoholmissbruk, men används även för att bryta andra negativa livsmönster. Olle pratade också om vad andlighet innebär, och varför det är viktigt.

Det handlar om att ha en relation till sig själv, leva med sina tillgångar och brister samt att ha en relation till en högre makt.

I ett missbruk tar tabletterna eller alkoholen alla de platserna, menar Olle.

Det finns något som heter Luthers stora katekes, där man säger att en Gud kallas det jag förväntar mig allt gott av, söker min tröst i och som hjärtat fäster sig vid. För en alkoholist är det väldigt lätt att veta vad man förväntar sig gott av, söker tröst i och fäster sig vid.

Oavsett om man har gått igenom en psykisk kris eller vad det än är och kommit tillbaka tror jag att livet handlar om att återupprätta relationen till sig själv, andra och att hitta något verkligt meningsfullt att leva för, sa Olle.