Vid måndagens sammanträde med Tidaholms Rotaryklubb var det dags för presidentskifte. Maud Bengtzon lämnade över den symboliska kedjan till klubbens teolog, kyrkoherde Richard Mellgren som därmed blir klubbens 64:e president.

– Jag ser med spänning och förväntan fram mot att få leda klubben det kommande verksamhetsåret. Min ambition heter utveckla, förnya, få in fler nya medlemmar samt att komma till skott med ett internationellt hjälpprojekt som legat i pipeline en tid, sade Mellgren.

Maud Bengtzons år som president har präglats av hennes personliga och positiva ledarstil. Det var något som åldermannen, inte till sinnet men väl med 43 Rotaryår bakom sig, Rune Åström underströk. Han framförde medlemmarnas tack till avgående presidenten.

Maud å sin sida tackade klubbens alla medlemmar för det engagemang som gjort det möjligt att genomföra flera hjälpprojekt, bland annat med praktisk stöd till flera nyanlända i körkortsutbildning.

– Jag vill tacka klubbens medlemmar i allmänhet, men vill framhålla Per Haraldsson, Kerstin Thuvesson, Gunilla Dverstorp och Rune Åström i synnerhet för allt stöd och hjälp i kulisserna, sade Maud Bengtzon.

Per-Erik Vrang