Enligt Morgan Tärning, lokalpolisområdeschef på Polisen i Skövde smittades personen under en semesterresa i USA, men har därefter varit tillbaka på sin arbetsplats under en period.

I fredags i förra veckan blev personen emellertid sjuk och lämnade då sin arbetsplats omgående. En provtagning gjordes därefter på personen, som visade sig vara smittad av coronaviruset och nu befinner sig i karantän i hemmet.

Efter kontakt med smittskyddsenheten genomfördes även en smittskyddsspårning hos polisen, vilket ledde till att ytterligare sju medarbetare har definierats befinna sig i riskzonen för smittan. Dessa har också beordrats att stanna hemma i 14 dagar som en rutinmässig säkerhetsåtgärd.

– De är satta i karantän i hemmet. Det är de rutiner som gäller. Vi frös läget i går och har sedan lyssnat på experterna. Det är de som avgjort att det är de här personerna som ska vara hemma. Och skulle någon av dem uppvisa symptom på smitta så är det sjukvårdens bedömning om prov ska tas, berättar Morgan Tärning om det aktuella läget.

– Vi har en samhällsbärande funktion och har planer för hur vi ska agera när det nu händer. I det här läget tar vi det säkra för det osäkra och skickar hellre hem åtta medarbetare nu än 40 om en vecka, tillägger han.

Tärning konstaterar vidare att det är en omtumlande upplevelse för de utsatta och att ansvariga gruppchefer nu har regelmässig kontakt med de drabbade för att följa upp deras status och stötta dem på bästa sätt.

Som vanligt

Det ordinarie arbetet i polishuset i Skövde pågår dock som vanligt understryker Tärning.

– Vi följer skeendet men har återgått till vardagen och jobbar på. Sen är givetvis uppmaningen till våra medarbetare som till alla andra, att känner man sig krasslig så ska man stanna hemma en dag tidigare än vad man kanske skulle gjort annars, säger Tärning.

Vad gäller myndighetens beredskap för ett sådant här läge rent allmänt, berättar Morgan Tärning att Polisregion Väst har varit i vad som kallas stabsläge en tid, samt att man även följer direktiv från högre ort.

– Vi är förberedda så gott det går och känner oss lugna inför fortsättningen. Sen när det väl kommer så är det ändå en speciell situation, men nu hoppas jag att vi haft vår storm, säger Morgan Tärning.

I övrigt tycker Tärning att det märks i polishuset i Skövde att det nu finns en större vaksamhet i samhället rent allmänt med anledning av sjukdomen

– Vi har färre besök just nu. Jag vill dock understryka att man som privatperson inte behöver vara orolig för att göra besök på stationen vid exempelvis passärenden, säger Morgan Tärning.