Gravfältet som inrättades på vikingatiden står fortfarande ståtligt, sedan omkring 150 år delat itu av vägen.
De små och stora kullarna vittnar om omkring 300 gravar som blivit kvar efter utgrävningar och tidens gång.

På den västra sidan av gravfältet finns en alldeles speciell sten.
Det är till synes en runsten, men den är inte från den tiden då gravplatsen anlades.
Den är av betydligt färskare datum än så.
- I Tidaholms kommun finns bara en runsten och den ligger i Madängsholm. Sedan finns det en oäkta också och den finns här. Jag tror att den är från 1870-talet, berättar Lars-Axel Jangbrand som är bosatt i Dimbo.
På stenen finns tre runor som kan tydas till bokstäverna PMF. Kanske kan det vara initialer?

Lars-Axel Jangbrand tar gärna med sig hunden upp till gravfältets högsta punkt. Med lite hjälp har han lyckats kånka ett rastbord dit upp så att även andra kan sitta och njuta av utsikten.


Jangbrands teori rör prästen Magnus Florell som levde i byn från 1864. Det är troligt att prästen var en av få personer som kände till runskrift i byn, så kanske är runorna hans och står för "Pastor Magnus Florell"?
Florell hade fem barn, varav ett hette Per Magnus. Eftersom prästen var till åren kommen när han flyttade till byn, är det än mer troligt att det är sonens initialer. Han levde i Dimbo från det att han var tio år tills att han flyttade hemifrån. Var inristningen ett pojkstreck efter att ha lärt sig runskrift från pappan?
- En teori jag aldrig kan bevisa, säger Jangbrand.

Den som vill begrunda runstensgåtan kan göra det vid något av rastborden på den västra eller östra sidan av gravfältet till synen av en vacker utsikt.

 

Malin Gustafsson