Annons
Vidare till skovdenyheter.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Planer ut på granskning efter samråd

 
Billingeprojektet i Skövde
Visa alla artiklar

Arbetet med detaljplanerna för Billingehus 1 och 2 fortsätter. Nu ska de ut på granskning efter en del justeringar efter samrådet.

Detaljplanen för Billingehus 1 omfattar tomten med hotellet och inkluderar även nybyggnationen av en kongresshall som är tänkt att ligga på den plats där den så kallade Alphyddan nu ligger. Billingehus 2 i sin tur omfattar slalombacken och området med badet, bandyplanen, före detta Blå hallen och ett stråk till den stora grusparkeringen vid skidstadion.

Läs mer: Detaljplaner ut på samråd

Under samrådsperioden har det kommit in en hel del åsikter om de olika planerna. När det gäller Billingehus 1 har 18 skrivelser lämnats in, varav fem utan erinran. Här har såväl Västarvet som Länsstyrelsen och Västergötlands museum var för sig konstaterat att man inte tycker att planförslagen ”tar tillräcklig hänsyn till kulturmiljövärdena”.

Bland det man vänder sig mot är den planerade påbyggnaden, som tros påverka både byggnadens autenticitet på ett negativt sätt, liksom att landskapsbilden kommer att förändras för mycket med en sådan förändring.

I sitt bemötande konstaterar man från kommunens sida att man vägt de olika värdena mot varandra och kommit fram till att ”en påbyggnad med 1-2 våningar på befintligt hotell är rimligt” med tanke på projektets betydelse för Skövdeområdets utveckling till ”attraktiv destination”.

Samtidigt har man haft en dialog med fastighetsägaren och gjort några förtydliganden och mindre ändringar, som även har accepterats av fastighetsägaren.

När det kommer till naturvärden har såväl Länsstyrelsen som Naturskyddsföreningen kommenterat den planerade kongresshallens närhet till branten, och menar att den känsliga naturen kan påverkas på ett negativ sätt.

Här har samråd med byggnadsinspektör och landskapsarkitekt lett fram till att man flyttat in egenskapsgränsen för byggrätten med tre meter, för att på så sätt minska risken för en negativ påverkan. Vidare kompletteras plankartan med egenskapsbestämmelser på naturmark för att ge ett bättre skydd till den värdefulla och känsliga miljön.

När det gäller detaljplanen för Billingehus 2 har 26 skrivelser lämnats in, varav fyra utan erinran. Här har bland annat Länsstyrelsen begärt att få ta del av förslag på kompensationsåtgärder med tanke på att det är unika naturvärden som är omöjliga att ersätta, som kommer att påverkas av den nya slalombackens dragning.

Här föreslår kommunen att området norr om backen i gengäld ska inkluderas i Billingeklevens naturreservat, vilket innebär att det får ett starkare skydd än hittills.

Såväl Länsstyrelsen som Naturskyddsföreningen ifrågasätter också ”nyttan av exploateringen…med tanke på klimatförändringarna” och menar därmed att det inte är någon idé att göra så stora förändringar för verksamheter som kräver snö och kyla, när klimatet blir allt varmare.

Här är dock svaret från kommunen att backen ska användas även under sommarhalvåret och då inte minst av cyklister och att ”fördelningen mellan säsongerna kan förändras och anpassas till ett förändrat klimat.”

Även placeringen av gondolen anses som olämplig av flera remissinstanser då den hamnar väldigt nära S:t Lukas kyrka. Här menar kommunen att man anser att förändringarna är möjliga att genomföra utan att kulturmiljövärdena förvanskas, men att det är avgörande att ”de görs med varsamhet och verkshöjd.”

Från kommunen är Caroline Hagström, chef för sektor samhällsbyggnad, tillfreds med att man gjort de justeringar som behövts utifrån de synpunkter som kommit in.

– Vi har försökt bearbeta de synpunkter vi fått in och vi har gjort en del mindre förändringar. Samtidigt anser vi att vi tagit god hänsyn redan från början och därför ligger rätt i vårt förslag i förhållande till de kultur- och naturvärden som finns i området, säger Hagström.

Båda detaljplanerna kommer nu att gå ut på granskning. Därefter är nuvarande tidsplan att de ska kunna fastställas i slutet på oktober.