Martin Takac, biträdande sjukhusdirektör på Skaraborgs sjukhus, bekräftar att i storleksordningen 40 vårdplatser. Det är framförallt på det stora sjukhuset i Skövde och det är både inom internmedicin och ortopedi.

Den absolut viktigaste orsaken är brist på sjuksköterskor, säger Martin Takac.

Det senaste året har det även uppstått brist på undersköterskor i vissa fall. Bristen på personal påverkar möjligheterna att ge vård.

Det kan få konsekvensen att man för godartade tillstånd inte får sin operation så fort. Däremot försöker vi i allra möjligaste mån hålla igång den akuta vården och cancervården, som vi alltid prioriterar, säger Martin Takac.

Sommaren innebär alltid en särskild utmaning.

Det ser sämre ut i år än förra året, men fortfarande är vi en bit från sommaren, det kan hända positiva saker, säger Martin Takac.

Martin Takac berättar att möten hålls varje vecka för att stämma av situationen i alla verksamheter och att det pågår ett intensivt arbete för att förbättra situationen.

Vi gör allt vi kan, säger han.

Något som man jobbar med från sjukhusledningen är extra ersättningar för att få in fler sjuksköterskor.

För att förbättra situationen på sikt menar Martin Takac att det behövs arbete på flera plan.

Vi måste vara en attraktiv arbetsgivare och kunna erbjuda konkurrenskraftiga löner, säger han.