Debatten hölls i sessionssalen i Skövde stadshus och arrangerades gemensamt av de olika pensionärsorganisationerna som finns i Skövde. Ett 50-tal åhörare hade slutit upp och fick höra moderator Lennart Lundgren styra den två timmar långa sittningen.

Till svars för de olika partierna framme på podiet satt Dag Fredriksson, V, Göran Segerstedt, SD, Christer Winbäck, L, Ulrica Johansson, C, Isabell Waldenvik, KD, Katarina Jonsson, M, Janette Leinonen, MP, samt Eva Larsson, S.

Politikerna på podiet i sessionssalen fick svara på pensionärernas frågor.

Inledningsvis presenterade de olika företrädarna sig själva och en fråga som de ansåg speciellt viktig för den målgrupp de mötte den här gången. Debatten i sig byggde därefter på ett antal frågor som formulerats av några av åhörarna närvarande.

Först blev det en diskussion om gratis busskort för alla över 65 år. Ett ämne som av allt att döma var angeläget för många i publiken. Bland de politiska representanterna vad det delade åsikter om vilken åldersgräns som ska gälla.

– Alla över 65 ska ha gratis busskort. Det har vi också skrivit in i valplattformen, var beskedet från Göran Fredriksson.

– Vi är helt inne på detta och har även motionerat om det men blev nedröstade, sa Göran Segerstedt och även Christer Winbäck gav samma besked från Liberalernas sida.

KD och MP i sin tur var för en mellanvariant på 70 år medan M, C och S för närvarande förespråkar den högre åldersgränsen 75+.

– Just nu prioriterar vi inte 65+ i den budget som ligger, var beskedet från Ulrica Johansson.

– Det är dem med lägst inkomst vi vill nå och det gör vi bäst genom att rikta oss till 75+-gruppen och då låta dem åka på fulltrafik. Dessutom går det inte heller att köpa den tjänsten från 70 år, var beskedet från Katarina Jonsson, som dock fick mothugg.

– Jag har varit i kontakt med Västtrafik flera gånger och de säger att får de bara en beställning från kommunen så levererar de. Så jag tycker det är lite småsnålt att ligga kvar på 75 år, var frågeställaren Göran Jonssons replik på det konstaterandet.

När det gällde frågan om boende handlade det om möjligheten att få tillgång till trygghetsbostäder även i ytterorterna. Här fanns inga stora skillnader mellan de olika partiernas inställning.

– Vi vill se att vi ska kunna ha trygghetsbostäder i alla delar av kommunen för att man ska kunna bo kvar där man bott och ha tillgång till personal.

– Vi har också lagt fram gemensamma ägardirektiv till Skövdebostäder om byggande i alla delar och tydligt uttalat i våra dokument att även trygghetsboenden ska finnas, var Katarina Jonssons besked.

Eva Larsson från S lyfte också de trygghetsresor som man har börjat köra i Skultorp och Timmersdala och som också ska införas på Ekedal.

– Det är viktigt så att folk ska få komma ut från sina bostäder och få lite mer sällskap eftersom det också handlar om ensamhet. Det har slagit ut väl så det är något vi från S vill jobba mer med, var Larssons besked.

Debatten fortsatte därefter med ytterligare ett antal frågor som åhörarna både fick raka och konkreta svar på, medan andra besvarades med mer generella formuleringar utifrån olika politiska ståndpunkter.