–Det känns betryggande att personer som varit patienter på sjukhuset ger ett positivt omdöme i förhållande till riksgenomsnittet, säger kvalitetschef Susanne Gustavsson i ett pressmeddelande.

Över 4 000 patienter har givit sina omdömen av upplevelsen av specialiserad somatisk öppen- och slutenvård 2018 vid Skaraborgs sjukhus. Patienterna har besvarat frågor gällande sju olika kategorier;helhetsintryck, emotionellt stöd, delaktighet och involvering, respekt och bemötande, kontinuitet och koordinering, information och kunskap samt tillgänglighet.

Resultatet visar att patienterna ger sjukhuset högre betyg jämfört med såväl riket i övrigt som i jämförelse med genomsnittet i Västra Götalandsregionen.

Susanne Gustavsson är särskilt nöjd med att patienterna känner att de är delaktiga i vården

–Vi har förbättrat vårt resultat inom både öppen- och slutenvård när det gäller patienternas erfarenhet av delaktighet och involvering. Det känns särskilt positivt då vi vet att detta är en dimension där vi behöver bli bättre, säger hon.

Hur arbetar sjukhuset för att göra detta ännu bättre?

–Här pågår ständigt utvecklingsarbeten som bidrar till att förbättra patienternas upplevelse av vården. Till exempel arbetar vi aktivt för att stärka ett personcentrerat och hälsofrämjande arbetssätt. Vi strävar också efter att driva utvecklingen tillsammans med personer som har erfarenhet av att vara patient eller närstående, vilket jag tror är en nyckel till framgång, säger Susanne Gustavsson.

Vad leder resultatet till i sjukhusets verksamheter?

–Jag hoppas att man som medarbetare känner sig stolt över sin insats när man ser det presenterade resultatet. Det är i det direkta mötet med patienten som kvalitet skapas