Sedan många år tillbaka har örnar utfodras med kött under vintrarna vid Hornborgasjön, skriver Länsstyrelsen i ett pressmeddelande. Matningen började som ett sätt att rädda den minskande populationen av örnar. Idag är havsörnen, som är den vanligaste gästen, inte längre akut hotad av miljögifter, som den var under 1970-talet.

Utfodringen av örnar är en möjlighet för naturintresserade att komma närmare rovfåglarna.

– Varje gång jag ser en örn sväva över sjön känner jag så mycket hopp och glädje över att vi människor faktiskt lyckades vända utvecklingen för dessa vackra fåglar. De har nu återtagit sin plats som luftens kungligheter, säger Sofie Stålhand, föreståndare naturum Hornborgasjön.

Under örndagarna finns det fågelguider från Falbygdens fågelklubb och ÖRN-72 på plats på informationscentralen Trandansen. De hjälper besökarna att identifiera de stora rovfåglarna. Försäljning av både kaffe och korv kommer också att finnas på Trandansen.

Årets örndagar är 4-6, 12, 19 och 26 januari, samt 2 februari.