Jägarna inom viltolycksorganisationen i Skara bidrar med att överlämna trafikdödat vilt till örnutfodringen vid Hornborgasjön. Falbygdens fågelklubb har på senare år haft svårt att få tag på djurkadaver att lägga ut till örnarna och är väldigt nöjda med samarbetet.

Jägarna är lika nöjda, de tycker att det är bra att viltet kommer till nytta på detta sätt.

– Vad kan vara bättre än en helt opåverkad trafikdödad viltkropp, säger Robert Ålrud, samordnare viltolyckor i Skara från Jägareförbundet Skara, i ett pressmeddelande.

När jakträttshavare inte vill ta hand om ett trafikdödat vilt och gett sitt godkännande kontaktas fågelklubben för att komma och hämta upp djurkroppen. Överlämnandet skall även kunna genomföras på en trafiksäker plats.

– Att man riktar en sådan utfodring till en plats så att allmänheten kan komma för att se på örnar i ett område som Hornborgasjön är ju kanonbra, så vi hjälper jättegärna till med detta i den mån vi kan, säger Robert Ålrud.

Relaterat till artikeln