IVO, Inspektionen för vård och omsorg, gjorde oanmälda besök på Skövde kommuns HVB-hem för ensamkommande unga flyktingar den 22 november. IVO konstaterade att verksamheten var bra på de flesta av HVB-hemmen, men hade anmärkningar på ett boende.

Där hade det förekommit bråk bland de boende i större omfattning än vad som anses normalt. IVO konstaterade också att det fanns för ont om duschar och toaletter.

Skövde kommun har under hösten utbildat personalen på det aktuella boendet. Dessutom har kommunen omplacerat boende och personal.

När det gäller tillgången på duschar och toaletter har ett källarplan öppnats, där det finns fler duschar och toaletter.