På initiativ av det grönblå styret i Västra Götalandsregionen har frågan om ett nytt vårdval inom tandreglering för barn och unga utretts. Enligt en risk- och konsekvensanalys som gjorts finns det flera betydande risker med ett nytt vårdval på detta område. Patientunderlaget bedöms som för litet för att det ska öppna några nya privata kliniker utanför Göteborgsområdet, varför valfriheten inte skulle öka till exempel i Skaraborg. Det skulle till och med kunna bli färre utbudspunkter till exempel i Skaraborg enligt rapporten.

Ett beslut om hur regionen ska gå vidare med ett eventuellt nytt vårdval ska tas på Hälso- och sjukvårdsstyrelsen i januari.

– Då ska vi få ett utlåtande från förvaltningen med en rekommendation om vi ska går vidare. Förmodligen kommer också någon form av yrkande från grönblå ledningen till januarimötet kring hur vi går vidare, säger Tony Johansson (MP), förste vice ordförande i Hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har redan dragit sina slutsatser. Partierna har var för sig lämnat yrkanden om att avsluta uppdraget att utreda vårdvalsystemet.

Socialdemokraterna framhåller att analysen visar att patientunderlaget är för litet utanför storstadsregionen: ”Risken blir att färre vårdgivare startar upp verksamheter på landsbygden

eftersom lönsamheten inte finns där. Därför påverkas barn och unga vuxna negativt, speciellt utanför storstäderna.”

Socialdemokraterna pekar också på att kostnaderna ökar med ett vårdval: ”Detta kommer leda till förödande konsekvenser för vårdåtagandet ifall kostnaderna för vårdvalet ska ligga inom ramen för den aktuella vårdfinansieringen.”

Vänsterpartiet pekar på att ”vi riskerar att få en mer ojämlik vård när de privata vårdgivarna kommer att starta kliniker i Göteborg och de större städerna… Idag klarar Folktandvården av att styra bemanning och flytta patienter för att kunna erbjuda jämlik vård i hela Västra Götaland. Det andra vi vill peka på är den ineffektivitet som skapas när det behövs en kontrollmekanism för att prioritera patienter och kontrollera att alla aktörer sköter sig.”

Förra mandatperioden hade den grönblå ledningen majoritet, men den tappades i valet och vid årsskiftet tillträder Hälso- och sjukvårdsstyrelsen för den nya mandatperioden. Eftersom ledningen nu saknar egen majoritet kan förslag stoppas om de tre stora oppositionspartierna är emot.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet är alltså emot det nya vårdvalet, vad anser då Sverigedemokraterna?

– Med den utredning som är gjord ser vi inga fördelar än så länge, säger Heikki Klaavuniemi, gruppledare för Sverigedemokraterna.

Sverigedemokraterna kommer att avvakta förslaget från den grönblå ledningen.

– Jag vet inte hur de grönblå väcker ärendet i januari, men om det hänger på oss i opposition ser det inte ljust ut i dagsläget. Det vi har sett hittills har inte imponerat, säger han.

Även Tony Johansson är bekymrad över hur ett vårdval skulle påverka i olika delar av regionen.

– Vi inför inte ett vårdval om det inte är till gagn för alla invånare i Västra Götaland. Ska vi gå vidare måste de frågorna gå att lösa, säger han.

Samtidigt menar Tony Johansson att utredningen kring ett vårdval inte är gjord i onödan, även om det inte blir ett vårdval.

– Det finns saker som rapporten visar att vi behöver se över oavsett om vi går vidare eller inte. Det handlar till exempel om ersättningar. I Västra Götaland har vi samma kostnader år efter år med en takkonstruktion. Skåne har ett ersättningssystem utifrån det faktiska behovet. Kostnaderna varierar beroende på hur många som strömmar till. Det ger en bättre träffsäkerhet för att minimera antalet som köar, säger Tony Johansson.