I slutet av november börjar inflyttningen i det nya Regionens hus i Skövde, som ska rymma 400 medarbetare inom regionen.

– Huset är nytt men det är även ett nytt arbetssätt i huset, säger Jonas Nordin, som nu arbetar med flytten som förändringsledare.

Ett aktivitetsbaserat arbetssätt används i Regionens hus, till skillnad från kontor med egna rum eller renodlade kontorslandskap. Man har inte en personlig arbetsplats, utan väljer var man vill sitta beroende på vad man ska göra. Det finns tre typer av större rum: samarbetsmiljö där man kan sitta och prata, lugn miljö där man arbetar individuellt men kan ta kortare samtal samt tyst miljö där inga samtal ska förekomma.

Det finns dessutom mindre rum där till exempel videosamtal på distans kan hållas, men även arbete utföras som kräver sekretess eller avskildhet.

Detta är en stor förändring då många sitter i kontor med egna rum idag. Enligt Jonas Nordin finns det 2,7 platser per person som ska jobba i huset och beläggningen väntas vara 60-70 procent, då många är ute och reser flera dagar. Därför är han inte orolig för att det inte ska finnas någon arbetsplats av den typ en medarbetare vill ha ledig.

– Det finns en rädsla för skräckexempel där man varit på plats klockan sex på morgonen för att få en plats. Jag har ingen oro för att det ska bli så här. Vi har räknat på antalet platser, har vi för många blir det ödsligt, säger Jonas Nordin.

Nära hissarna i mitten av huset har medarbetarna varsitt skåp i vad som kallas för hemvist. På det planet har också verksamheten sin referenslitteratur och liknande, men medarbetarna har möjlighet att sätta sig varsomhelst i huset.

Skåpet är 37*37*48 centimeter stort och medarbetarna som ska flytta dit har fått en flyttlåda i samma storlek. Många har idag mer material än vad som ryms i skåpet.

– Det är det vi håller på med nu. Man får digitalisera, rensa, arkivera, säger Jonas Nordin.

Det kommer att finnas skrivare i det nya huset, men endast en per våningsplan.

Revisionen har tidigare uttryckt att man för att värna sitt oberoende velat sitta utanför Regionens hus, på grund av det nya platslösa arbetssättet, och i andra hand ha tillgång till låsbara rum, men fått nej till detta. De kan, som alla andra, tillfälligt sätta sig i mindre rum och låsa om sig där.

Revisorerna kommer att kunna låsa till förvaring av material som finns i de gemensamma ytorna, förutom att de har låsbara personliga skåp.

Elva av regionens förvaltningar flyttar ihop i det nya Regionens hus och de som kommer från det nuvarande Regionens hus i Skövde är bara en mindre del.

– Det handlar inte om att centralisera, utan om att samlokalisera. Idag sitter de flesta i Skövde, men är inhyrda på olika platser. De kanske inte ens känner till varandra, säger Jonas Nordin.

Tillsammans med nya Regionens hus i Göteborg, där inflyttningen sker i juni nästa år, får 1 900 medarbetare nya arbetsplatser. Enligt Jonas Nordin är detta den största omställningen till aktivitetsbaserat arbetssätt hittills inom offentlig verksamhet i Sverige.

– Det är en stor grej för Skövde att regionen vill satsa så mycket. Det befäster Skövdes roll i regionen för lång tid. Jag tycker att det är kul som Skövdebo. Det har varit mycket diskussioner om att Modegrillen och p-platser försvann och att det blir en koloss, men nu känns det mer positivt när folk får se sina nya arbetsplatser. Ambitionen är att medarbetarna i huset ska ha en av Skövdes bästa arbetsplatser, säger han.

Det har funnits synpunkter på den nya byggnadens estetiska uttryck.

– Jag kan hålla med om huset utifrån kan upplevas fyrkantigt, men huset måste samtidigt signalera lugn och tidlöshet exteriört. Det smälter ihop med Helenaskolan och högskolans tegelbyggnader. När man kommer in överväger insidan utsidan, säger Jonas Nordin.

Kommunens parkeringshus intill, som väntas bli klart i december, menar Jonas Nordin är så snyggt som ett parkeringshus kan vara. Att man kan flytta runt i Regionens hus gör att utsikten kan varieras.

– Ingen får svarte Petter och får titta på p-huset hela dagarna, säger Jonas Nordin.

Allmänheten kan komma in i bottenvåningen av huset och även äta i restaurangen i en av de två ljusgårdarna, men huset i sig är inte publikt. På bottenvåningen och plan två finns en del konferensrum medan plan 3-6 är i stort sett likadana med aktivitetsbaserade arbetsplatser.

Det kommer att finnas 60 parkeringsplatser under det nya Regionens hus och 30 av dessa hyr regionen för sina bilar. Förutom en bilpool kommer det också att finnas en cykelpool.

Regionen står däremot inte för några p-platser för medarbetarna.

– Det är olika om man haft p-plats tidigare eller inte. Vissa kan tycka att det blir en ökad kostnad. Men vi har samtidigt väldigt nära till Resecentrum och vill främja ett hållbart resande, säger Jonas Nordin.

Läs mer: Första spadtaget