Han menar att det samtidigt är oerhört viktigt att resten av rättskedjan följer med i utvecklingen.

– Det hjälper inte att vi levererar fler utredningar och det inte finns tillräckligt med åklagare som kan ta hand om dem, även kriminalvården måste ha fler platser, konstaterar Bergström.

Polischefen påpekar att även Migrationsverket är en del av rättspusslet.

– Men lyckas de med satsningen, så har Skaraborg fantastiska möjligheter, fortsätter Mats Bergström.

Ökad polisnärvaro

Egentligen vill han satsa på den grundläggande polisverksamheten och arbeta för att öka närvaron av patrullerna ute i samhället.

– Målet är ganska tydligt och det är att öka tryggheten och minska brottsligheten. Jag skulle också gärna se att man hade fler områdespoliser med stor lokalkännedom. Där är vi inte riktigt ännu, även om vi arbetar med frågan.

Det är också många gånger just det som allmänheten ger uttryck för när de vill ha en förändring av myndigheten.

Uppsalaprojektet

Polisförbundet har pekat på ett projekt i Uppsala, där man anställt civila så kallade stödpoliser. Erfarenheterna därifrån visar de att om man ser till riket skulle 375 civilanställda ge 750 fler poliser på gatan.

I dag anser facket att poliser i yttre tjänst lägger alldeles för mycket tid på administration.

– Jag tycker det är intressant att de tar upp den frågan och jag tycker att projektet är viktigt ur många perspektiv. Det ska bli intressant att se hur de kommit fram till de siffrorna.

Enskilda händelser

Samtidigt är resurserna inte större än att enskilda händelser kan påverka fördelningen av insatser.

– Skulle vi exempelvis få flera spaningsmord så kräver det mycket stora resurser. Och då kan det givetvis påverka annat.

Ett annat exempel polischefen tar upp är oroligheterna i Skara, där bland annat två personer knivskars allvarligt.

– Där gjorde vi specialinsatser, men den här typen av bråk löser man inte med en "kvickfix". Dessutom känner sig Skaraborna mer otrygga än vad man gör på många andra håll i polisområdet och detta trots att brottsligheten faktiskt minskar. Jag har egentligen ingen riktigt bra förklaring till varför det är så.

Klarat det bra

Mycket tid har efter omorganisationen ägnats åt så kallad inre verksamhet, men Mats Bergström tycker att man kommit ganska långt i Skaraborg och Västsverige.

– Tidigare var verksamheten ganska toppstyrd, nu ska poliserna ha tydliga mål att arbeta med. När de ska utföras kan gruppen ha en ganska stor påverkan på vilka åtgärder som sätts in.

Han tycker också att patrullerna, om möjligt, ska lämna polisbilen och tala med personerna på platsen. Det påverkar känslan av ökad närvaro, men ibland finns det inte tid till något annat än ett ingripande.

Finns det något som sticker ut i Skaraborg?

– Det är att vi bör synas mer, men givetvis är det också viktigt att vi snabbt kommer ut på prioriterade brott som är allvarliga.

Sedan konstaterar Bergström att det är viktigt att polisen kan se till att det blir en säker valrörelse. Det är kanske årets största uppdrag.

– Våld och hot mot våra politiker är i grunden en attack mot demokratin.

Stöldligorna ett problem

Ett annat problem är de kriminella nätverken och de gränsöverskridande stöldligorna som slagit till mot åtskilliga lantbruksfastigheter.

– Där vet vi i princip att det inte är några lokala inbrottstjuvar som härjar, verksamheten är mycket välorganiserad och ofta finns det en redan en marknad när varorna stjäls.

Var hör de i huvudsak hemma?

– Många kommer från Baltstaterna Lettland, Litauen och Estland, samt Rumänien och Bulgarien. Det här är specialiserade ligor som reser över hela Europa.

Helhet

Mats Bergström anser också att man måste se alltig som en helhet.

– Polisverksamheten måste ställas mot funktioner som skola, äldreomsorg och annan verksamhet. Men situationen i skolan påverkar definitivt antalet brott.

Han tror också att samarbetet mellan polisen och andra myndigheter måste öka, så att man agerar utifrån samma helhetsbild.

– Här sträcker jag verkligen ut handen.

Sedan återstår det givetvis att se om alla politikernas löften nu blir verklighet.

– Än har vi inte sett några pengar, men jag hoppas att vi kan börja se en förändring under 2019 om inget väldigt drastiskt inträffar efter valet.

– Om planerna går i lås kan vi ha ytterligare 130 poliser i Skaraborg 2014,i dag är vi 391 anställda, säger polischef Mats Bergström.

Givetvis måste polisen prioritera allvarliga våldsbrott, men också sexualbrott och brott mot barn.

Mats Bergström ser positivt på utvecklingen för polisen i Skaraborg, även om han vill ha fler poliser ute i samhället.