Ljungstorps Stenmurars & Stenrösens Vänner får ett lika stort bidrag för kulturarvsvägprojektets fortsättning från Riksantikvarieämbetet som förra året. Därmed är projektet ett av de fem projekt som får mest pengar i hela riket för sitt fortsatta arbete.

Pengarna kommer att användas för att ta fram så mycket av stenmurarna som möjligt kring den 1000-åriga vägen över berget och tillse att väg- och åkerrenarna framledes kan hållas i stånd vad gäller växtlighet och att stenmurarna frigörs.

Sträckan avser den fortsatta vägen från Hålltorps gård till "Ferma-korset" i Ljungstorp med sin allmänna väg - en sträcka om cirka 800 meter.

Totalt har man därefter iordningställt 1,6 kilometer av den gamla vägens och dess stenmurar, vilket motsvarar hela den återstående grusvägsdelen.

Vad gäller stenmurarna så blir det ca 3,2 km stenmursbas som skall frigöras, då det finns stenmurar på båda sidor med en vägrenssida och en åkerrenssida.

Ljungstorps Stenmurars & Stenrösens Vänner som med hjälp av Hembygdsföreningen Skarke-Varnhem har sökt bidragen fick för någon månad sedan också 60 000 kr i bidrag för Klosterlidens återställande från Grevillis fond.

Relaterat till artikeln