Skaraborgs sjukhus . Nya lokaler för är invigda och just nu byggs ett hus för . Men kommande år ska ännu större utökningar av sjukhuset göras när ny akut och psykiatri byggs på västra sidan.

Den kraftiga utbyggnaden

Huskroppen är välbevarad, men många rör, pumpar, fläktar med mera är runt 50 år gamla, säger Mattias Lundkvist, fastighetsförvaltare på Västfastigheter.

Det finns också en strävan att sjukhuset bättre ska kunna stå emot störningar som elkraftbortfall eller skyfall.

Investeringarna på 400 miljoner kronor är tänkta att göras under en tioårsperiod.

För bygget av tandvårdshuset har en grusad byggväg skapats norr om sjukhuset. När bygget av den nya akuten på västra sidan av sjukhuset är klar om cirka fem år ska denna byggväg bli en bit på en väg som går runt sjukhuset. Denna väg kan användas för att komma till den nya ingången i västra delen av sjukhuset.

Tanken är att det även kan skapas en ny busshållplats på västra sidan av sjukhuset och att bussarna då kan köra runt sjukhuset på den nya vägen.

De nya sjukhusbyggnaderna i väster är rejält stora och sjukhuset väntas gå från 160 000 kvadratmeter till 210 000 kvadratmeter.

Om tio år har vi ett helt nytt sjukhus, säger Mattias Lundkvist.

Ledningarna för värme, kyla och el kommer idag från öster, där huvudentrén finns, och förgrenas i allt mindre ledningar västerut i sjukhuset. Med tanke på utbyggnaderna i väster ska huvudledningar dras in även västerifrån.

En annan betydande del i den jättelika investeringen är reservelkraft. Idag finns en anläggning för reservelkraft på ett område söder om sjukhuset men det är lågt beläget och därmed utsatt för översvämningar.

Därför ska en ny anläggning för reservelkraft byggas i närheten av fjärrvärmeverket öster om sjukhuset.

Rörpost kanske inte låter så modernt men det har stor betydelse på sjukhus för att skicka till exempel blodprov snabbt. Idag finns rörpost mellan labbet och akuten på sjukhuset, men det finns behov av detta i fler verksamheter.

Därför planeras för ett system för rörpost med fler stationer och kanske 16 centimeter breda rör istället för dagens 11 cm.

Andra sjukhus har robotar som går omkring med post, säger Mattias Lundkvist.

Det finns också miljöskäl till flera av investeringarna.

Miljömässigt är det vansinnigt att spola toaletter med dricksvatten. De nya barn- och kvinnosjukvårdshuset och tandvårdscentrum är förberedda för regnvattenspolning, säger Mattias Lundkvist.

För att kunna leda bort regnvatten från taken vid kraftiga skyfall ska ett nytt ställe för avrinning ordnas söder om sjukhuset. Från det befintliga avrinningsstället är det tänkt att vatten även ska kunna pumpas tillbaka för att användas i toaletterna.

För det stora bygget av ny akut och psykiatri ska modulbyggnader från Mariestad för övrigt återanvändas till byggbaracker. Ett kanslihus vid Mariestads sjukhus har stått tomt under en längre tid och detta kommer att monteras ner och modulerna flyttas till Skövde.

Denna vecka kommer regionstyrelsen att ta ställning till investeringarna i infrastruktur på Skaraborgs sjukhus Skövde.