Det råder stor brist på tandhygienister. Bara Folktandvården i Västra Götaland har ett behov av att rekrytera cirka 40 tandhygienister.

Det är en bakgrund till att Högskolan i Skövde satsar på att starta en utbildning av tandhygienister med start höstterminen 2019.

Det är en fantastisk möjlighet. Utbildningen i Karlstad är nedlagd. Vi saknar 40 tandhygienister vi skulle kunna anställa direkt. Detta betyder mycket för Skaraborg, men även delar av Värmland och Fyrbodal, säger tandvårdsdirektör Gunnar Eriksson.

Det finns även ett behov hos privata tandvårdsaktörer av fler tandhygienister.

Det beskrivs som en förutsättning för utbildningen att få till ett samarbete med Folktandvården kring den praktiska delen på klinik. Denna kliniska utbildning är kostsam, varför man vill att regionen går in och stöttar. Västra Götalandsregionen finansierar sedan tidigare den kliniska utbildningen som idag finns i Göteborg.

Folktandvården har idag verksamhet på Trädgårdsgatan och i Södra Ryd i Skövde, men i dessa lokaler kan inte den kliniska utbildningen rymmas. Det finns tankar om att eventuellt starta en ytterligare mottagning och i så fall även ha lokaler för den kliniska utbildningen där.

Vi har ingen färdig lokal, men vi garanterar att vi löser det, säger Gunnar Eriksson.

Frågan om finansiering från regionen har varit uppe i Tandvårdsstyrelsen, som ville att Personalutskottet skulle ta beslut om finansiering. Det handlar om en årlig kostnad på 6,3 miljoner kronor. Tanken är att det ska finnas 90 platser på utbildningen i Skövde.

Förslaget till beslut i personalutskottet var att bolla över frågan om finansiering till Östra hälso- och sjukvårdsnämnden, men frågan återremitterades istället vid mötet i veckan.

Gunnar Eriksson oroar sig inte för avsaknaden av beslut.

Politiken i regionen är positiv från alla håll. Det är ingen tvekan om att det ska finansieras, frågan är var ansvaret hamnar, säger han.