Att tobak är farligt kan inte ha undgått någon. 6,3 miljoner människor dog under 2016 på grund av rökning och till det dog 883 000 till följd av passiv rökning.

Men i en ny studie som är publicerad i The Lancet och som rapporterat om tittade man på hur många dödsfall som kan knytas till snusande. Siffran man kom fram till var noll.

Utöver det kunde man inte heller se att sjukdomsrisken, så som bukspottskörtelcancer ökade heller, jämfört med om man inte snusar.

Karl Erik Lund som är chef för tobaksforskningen vid Statens folkhälsoinstitut säger att resultaten inte alls överraskar.

För oss som har följt forskningen på snus de senaste tio åren är det inte särskilt överraskade, säger har till forskning.no.

Men om man snusar kanske man ändå ska vara på sin vakt, för forskningen om snusets fysiska påverkan går nämligen isär.

I en studie gjord av Norges tekniska- och naturvetenskapliga universitet i Trondheim, så kom de fram till att blodådror på snusare påverkades långt mycket mer än vad forskningen tidigare kände till.

Det såg långt mycket värre ut än vad jag trodde. Jag trodde rökarna skulle ha sämre resultat än snusarna, sa Eli-Anne Skaug, läkare och forskare vid NTNU, till norska TV, som