I början av sommaren dömdes den till ett års fängelse av Skaraborgs tingsrätt för grov förskingring. Nu har en tid bestämts för ny förhandling i hovrätten, 22 februari, efter att domen .

Jag tyckte att domen var orimligt hård. Att jag får ta ett straff har jag inga problem med, men den måste vara rimlig, säger Anders Forsberg.

Han hyser förhoppningar om att hovrätten gör en annan bedömning än tingsrätten.

Jag ser det väl positivt, sedan är jag positiv som människa och försöker tänka positivt, säger han.

Han lever med en stor ovisshet.

Det finns många människor som har det betydligt tuffare, men det är som att vara i limbo. Det är en stor osäkerhet kring framtiden. Det var ett dåligt domslut som påverkar min livssituation, familj och barn, säger Anders Forsberg.

Han dömdes för att under sin tid som kassör i Sverigedemokraternas Skaraborgsdistrikt ha lånat pengar för att täcka likviditetsproblem i sitt eget företag. Det skedde under flera år, men han betalade tillbaka alla pengar han lånat i slutet av varje år, och det sista året även något mer än han lånat.

Innan rättegången i början av sommaren lämnade Anders Forsberg samtliga politiska förtroendeuppdrag, både i lokalpolitiken och som riksdagsledamot. Men han är kvar som politisk rådgivare inom Sverigedemokraterna.

Jag fungerar som en stödjande funktion framförallt i miljö- och jordbruksutskottet. Jag besitter en del kunskap framförallt kring jordbruksfrågor. Jag finns till hands och är upp i Stockholm emellanåt, men jobbar mycket hemma. Det är främst på riksplanet, men även stödjande för hela partiet. Jag har bra kontakt med partiet på riks- och lokalnivå, säger han.

I fullmäktige i Skara har Sverigedemokraterna fått det att fylla sina platser.

Det är jättetråkigt att vi tappat vågmästarrollen. Vi får jobba på annat vis. Jag har goda förhoppningar om att vi kan komma tillbaka i valet 2018 med ett nytt lag, säger Anders Forsberg.

Vill du komma tillbaka som politiker?

Det är klart att jag tycker att politik är himla kul och jag tycker att det är viktigt att som människa engagera sig i samhället. Men framtiden beror mycket på hur det går i hovrätten. Väljare kan ha svårare att motivera sig att rösta på en person som nyss varit straffad jämfört med en person som inte är det, säger Anders Forsberg.

I hovrätten för försvaret fram ett nytt vittne, en redovisningskonsult som bland annat skött Forsbergs bokslut under cirka 15-20 år.

Han är insatt i hur ett lantbruk fungerar. Jag har dömts för grov förskingring. Men jag har inte dömts för att det fattats pengar, utan för risken att jag inte skulle kunna betala tillbaka dem. Det handlar om att bevisa att det inte fanns någon risk att jag inte skulle kunna betala tillbaka, säger Anders Forsberg.

Åklagaren har till hovrätten efter att ha sänt personal för att förhöra redovisningskonsulten och det visade sig att denne inte läst förundersökningen.

Men det menar Anders Forsberg inte är det viktiga för redovisningskonsulten, som ska vittna om den ekonomiska situationen i företaget och inte har något med partidistriktet att göra.

Jag tycker mest att det var fånerier som åklagaren sysslade med, säger Anders Forsberg.

Hovrätten har nu godkänt det nya vittnet.