Volvo GTO Powertrain i Skövde har begärt tillstånd att bygga om en motorprovningsbox för att testar motorer som drivs med natur- eller biogasgas. Bakom ansökan ligger behov av en utökad testkapacitet då en ny gasmotor ligger i pipeline för lansering i slutet av året.

– Vi testar redan i dag motorer som drivs med natur- eller biogas men i mindre skala. Ombyggnaden innebär att vi kan utöka kapaciteten, säger Maria Salomonsson, informationsansvarig på Volvo GTO i Skövde.

Gasdrivna motorer är inget nytt för Volvo. För närvarande rullar en mindre variant i bilar som används företrädelsevis för sophantering. Tidigare har man också haft en version som fungerat för långdistanskörningar, men den försvann från marknaden när det nya avgasreningskravet Euro VI, trädde i kraft 2013.

Företaget bedömde dock gasdriften som allt för intressant för att överge. Därför beslutade man att utveckla en ny gasmotor för flytande gas, som klarar de hårdare kraven och den börjar nu närma sig en kommersiell lansering.

Motorn är baserad på en dieselmotor, men med ett antal komponenter som är speciellt anpassade till gasdriften. Den kan drivas både med ren naturgas eller biogas eller en blandning av de båda.

– Just nu testar vi motorn i ett antal bilar. I slutet av året ska den lanseras och under 2018 rullar den ut på vägarna, bekräftar Jan Strandhede.

För att gasdrift ska bli ett riktigt gångbart alternativ krävs att det finns en infrastruktur med tankställen som kan tillhandahålla bränslet. Just nu pågår en stor satsning inom EU där man bygger vad Strandhede benämner som "gaskorridorer", vilket kommer att underlätta för användandet av gasdrivna transportfordon i långdistanstrafik i Europa.

– Men även tillgång på bränsle är avgörande. Det finns idag inte tillräckligt mycket biomassa för att kunna ersätta dieseln med fossilfria alternativ, säger Strandhede.

– Med den goda tillgången på naturgas kan omställningen påskyndas då den ger 20 procent lägre koldioxidutsläpp som snabbt blir ännu lägre vid inblandning av biogas. Naturgasen blir på så sätt en brygga tills biogastillgången blir bättre, tillägger han.

När det gäller gasdrivna motorer för tunga lastbilar för fjärrtrafik är det än så länge främst Iveco som haft ett alternativ att erbjuda. Med den kommande Volvomotorn tror Strandhede att Volvo Trucks kan erbjuda ett konkurrenskraftigt alternativ.

– Vi kommer med en lite starkare lastbil. Därmed tror vi att vi har stora möjligheter att ta en stor marknadsandel, säger Strandhede.

Han ser dock inte gasmotorer som den enda lösningen i framtiden.

– Det kommer att finnas flera olika bränslen som kommer att användas parallellt och där man väljer motoralternativ med tanke på tillgång på drivmedel. Dieselmotorn kan hantera flera olika bränslen och kommer fortsätta att spela en viktig roll, säger Jan Strandhede.