Skövde församling och Skultorps församling slås ihop från årsskiftet 2019. Det har stiftsstyrelsen i Skara stift beslutat. Pastoratets namn blir Skövde pastorat.

Skälet till ombildningen är främst ekonomiska.

Skultorps församling har cirka 2 500 medlemmar, Skövde församling omkring 22 000 medlemmar.