Arkeologerna tror att det fortfarande finns stora mängder rester av husgrunder, odlingar, olika arbetsytor och hantverksområden kvar att utforska i marken. Genom nya utgrävningar hoppas man kunna få veta mer om tillvaron i klostret under medeltiden och hur man organiserade det dagliga livet.

Utgrävningen i Varnhem startar måndag 13 maj och den genomförs som ett samarbete mellan Västergötland museum och Göteborgs universitet. Utgrävningen är en två veckors fältkurs för ett 30-talet arkeologistudenter vid Göteborgs universitet.

– Det är oerhört värdefullt för studenterna att få prova på arkeologiskt fältarbete på en så spännande plats som Varnhem, säger universitetslektor Tony Axelsson från Göteborg, kursansvarig för studenternas fältkurs, i ett pressmeddelande.

Uppskattningsvis ligger 80 procent av området orört i dag.

Foto Västergötlands museum

Området som ska undersökas ligger inom den fastighet Skara kommun köpt för att anlägga en våtmark. Förhoppningen är att utgrävningen bland annat ska ge svar på hur området mellan klosteranläggningens centrala delar och yttermuren användes av munkarna.

– Här fanns troligen olika ekonomibyggnader, verkstäder, delar av klostrets vattenförsörjningssystem och kanske mindre odlingsytor. Det är just sådana spår av klostrets vardagsliv som vi hoppas hitta, säger Maria Vretemark, 1:e antikvarie vid Västergötlandsmuseum och projektledare för utgrävningarna i Varnhem, i meddelandet.