Personal som arbetat i S:t Markus deltog, liksom kyrkorådets ordförande Svante Jildenhed, även liberalernas Ulla-Britt Hagström fanns på plats.

Hon var sorgsen.

– Jag har försökt överklaga beslutet, men det har inte hjälpt. Verksamheten har plockats bort bit för bit. Det är sorgligt.

Hon tycker det är lite märkligt att kyrkan inte fick vara kvar.

– Här bor så mycket människor. Jag känner mig faktiskt både ledsen och upprörd. Även om den inte gick att renovera borde man ändå ha kunnat hålla den vid liv, anser Ulla-Britt Hagström (L).

Hon har dock inte gett upp helt ännu.

– Jag försöker övertyga kommunen om att det ska bli ett föreningshus, men än så länge är det bara liberalerna som sagt ja till det.

Kyrkoherde Martin Eriksson hänvisade till att det är kyrkorådet som gjort bedömningen att kyrkorummet ska tas ut bruk.

- Det finns intressenter som vill ta över lokalerna, men det blir upp till kyrkorådet att utreda, säger Svante Jildenhed, kyrkorådets ordförande.

Men i princip kan byggnaden nu säljas till vem som helst.

– Det är dock kommunens detaljplan som styr vad den kan användas till, säger Jildenhed.

Det var i maj som kyrkofullmäktige i Skövde församling beslutade att S:t Markus kyrka i Lunden skulle säljas.

Beslutet om försäljningen av kyrkan kom efter en tids utredning. Främst är det ekonomiska aspekter som lett fram till beslutet. Bland annat behövde kyrkan en renovering som bedömdes som allt för kostsam för att vara värd att genomföra.

Läs mer här:

– En renovering hade blivit för dyr. Vi valde att lägga pengarna på personal istället. Sedan vet vi också att antalet medlemmar kommer fortsätta sjunka i takt med att fler väljer att inte döpa sig. Med få för medlemmar får vi inte in tillräckligt med intäkter, förklarar Svante Jildenhed.

Att sälja en kyrka är dock inte bara församlingens ensak, utan även stiftet ska säga sitt. Processen kallas för att ta en kyrka ur bruk och innebär att byggnaden, förutsatt att stiftsstyrelsen säger ja, inte längre kommer att användas som ett kyrkorum.

– Förfarandet är reglerad i Svenska kyrkans kyrkoordning. När allt är klart innebär det att det står församlingen fritt att göra vad man vill med fastigheten. Då blir kyrkan ett vanligt hus istället, säger Andreas Fagrell, stiftsjurist i Skara stift.

En del av processen benämns för avsakralisering. Det innebär att man tar ut alla inventarier som är kopplade till kyrkans verksamhet och tar hand om dem på annat sätt.

Vem som får köpa har stiftsstyrelsen inga åsikter om.

– Det blir en vanlig byggnad och därmed finns inga formella krav på den som ska köpa. Som församling har man som uppgift att göra det på bästa sätt, så det blir ett bra ekonomiskt värde ut av försäljningen. Sen är det ju speciella lokaler som inte passar vilka köpare som helst, konstaterar Andreas.

Andreas Fagrell har jobbat som stiftsjurist i Skara stift sedan 2011. Utöver S:t Markus har han bara berett en kyrkoförsäljning tidigare.

– Än så länge är det här ovanliga ärenden, men vi går mot en allt tuffare situation ekonomiskt så det finns anledning att tro att det blir fler framöver, säger Andreas.