På onsdagen var antalet aktuella konstaterade fall av covid-19 i Skövde kommuns verksamheter nio. Samtliga fall är inom sektor vård och omsorg, sex inom äldreboenden och tre inom hemtjänsten.

Förra veckan var det nio inom äldreboenden och en inom hemtjänsten. Samtliga fall inom äldreboenden var på samma avdelning på Tomtegården.

Enligt Johan Rahmberg, chef ledningsgrupp corona på Skövde kommun, är de sex aktuella fallen på samma boende.

– Vi har inte fått information om någon ny spridning. Sektor vård och omsorg jobbar jättehårt för att begränsa spridningen så mycket som möjligt, förhoppningsvis ska vi lyckas med det. Vilket inte är någon garanti, men det är den absoluta målbilden, säger Johan Rahmberg.

I enlighet med Västra Götalandsregionens direktiv använder nu Skövde kommuns personal visir i vårdnära arbete, ett steg i att jobba förebyggande mot smittspridning och skydda brukarna. Basal vårdhygien jobbar man också vidare med för att skydda brukare och kommunen arbetar kontinuerligt med att säkerställa att personalen har tillgång till information och tydliga instruktioner.

Även allmänheten har ett viktigt ansvar i att hålla i och ut och fortsatt följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

– Hjälps vi alla åt kommer vi att kunna hålla nere smittan så mycket som går, säger Johan Rahmberg.