Han menar att vi alla måste jobba ihop 14 700 kronor för att sedan skicka ner 4 700 till Bryssel.

– Jag är inte intresserad av att betala politikernas limousineresor där nere. Det vore bättre om vi satsade pengarna på polis, försvar, sjukvård, tull och infrastruktur. Dessutom borde vi ta hand om våra pensionärer och ge de hemlösa tak över huvudet, fortsätter Nils Lagerblad.

Han konstaterar också att EU en gång startades för att skapa en långvarig fred i Europa.

– Men det är inte därifrån hotet kommer, det finns i Asien och på andra sidan Östersjön. Om något skulle inträffa ska vi då låta USA använda Sverige som en skjutbana? undrar Lagerblad.

Skövdes förste röstare vill sänka EU-avgiften kraftigt – inte öka den.

I två dagar kommer röstningslokalen att vara placerad på Bagaren eftersom det pågår en bolagskonferens i stadshuset, men på fredag flyttar man dit igen. Oavsett var man bor i landet kan man rösta där om man har med sig röstkort och legitimation.