Det är Alliansen som föreslagit kameraövervakning på Hertig Johans torg, St:Sigfridsgatan, Långgatan och Ryds Centrum.

Syftet är att öka den faktiska och upplevda tryggheten och öka sannolikheten för polisen att lagföra gärningsmän och signalera att trygghet och säkerhet. I september klubbade kommunfullmäktige och därefter skickades en ansökan in om ett projektförsök, som längst under tre år till en kostnad på maximalt 540 000 kronor.

På S:t Sigfridsgatan föreslogs sju kameror, i Södra Ryd fyra kameror.

Men nu säger alltså Länsstyrelsen Västra Götaland nej till ansökan. Länsstyrelsen anser att "kommunen inte visat att kameraövervakningen av ett centralt beläget torg, inklusive bevarande av bildmaterial av ett stort antal människor väger tyngre än integritetsintrånget som sådan övervakning innebär.”

Tråkigt och olyckligt men inte oväntat, säger moderate Anders G Johansson, den som i egenskap av gruppledare i kommunfullmäktige var den som lämnade in motionen som ledde till ansökan.

Samtidigt är han övertygad om att beslutet bara innebär en fördröjning.

 Länsstyrelsen har följt dagens korkade lag för övervakningskameror. Men den dumma lagen kommer att försvinna i maj och sedan finns ingen grund att avslå vår ansökan.

- När lagen skrivs om kommer vi givetvis att lämna in en ny ansökan.